Nummõr' 245
Märdikuu 29. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido laulumeistri
 • Uudissõ
   
 • Mõtsast saa iks viil siini
 •  
 • Karula elu saa parõmbas
 •  
 • Suitsusannapäiv
 •  
 • Jälki rekord-jutuvõistlus
 • Märgotus
   
 • Guerrin’ Triinu: mu kotus om tan Võromaal!
 •  
 • Lehem, lihm vai lehm?
 •  
 • Kalanõ järv avit’ edevanõmbil ellu jäiä
 • Elo
   
 • Musta aroonia nimi jäi löüdmädä
 •  
 • Memme-taadi latsiaian külän
 •  
 • Reis latsõpõlvõmaalõ
 • Juhtkiri
  Kagahii
  Ruitlasõ jutt
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
   
  Viis Võromaa miist, kolm pildi pääl
    
   
    
  Seo veidükese ummamuudu päälkiri passis seo pildi mano häste, selle et pildi saamisõ man om olnu tõtõstõ viis Võromaa miist.

  Pilt om tett 1945-46. aastal Talinan Nõmmõl, kon tuukõrd elli kunstnik Hallopi Ernst.

  Pildi pääl kural sais uma piibuga maalikunstnik, kiränik, aokiränik, raamadugraafik ja pedagoog Vahtra Jaan (23.05.1882 Võromaal Mooste vallan – 27.01.1947 Võrol), pildi tegemise aol oll’ aolehe Töörahva Elu toimõndaja.
  Võromaa muusõumin om timä käest kõgõ mitmõsugutsõmb matõrjaal – eksliibrise, maali, raamadu, mitmõsugumadsõ as’a, aolehe.

  Istva (ilma piibulda) luulõtaja ja aokiränik Tuulingu Enn (Aleksa Meinhard) (7.07.1906 – 12.06.1981).

  Võromaa muusõumin om timä käest 44 museaali (pildi, raamadu, luulõtusõ) ja timä kõgõ kuulsamb luulõtus «Vana sann».

  Piibuga ist maalikunstnik Sepä Rudolf (23.05.1902 Võromaa, Viitinä vald, Järvekülä koolitalo – 18.04.1980 Tarto), 1944.–1946. aastil oll’ Võro «Kandlõn» dekoraator. Võromaa muusõumin omma timä käest maali.

  Nigu joba üteld, elli majan tuul aol maalikunstnik Hallopi Ernst (31.03.1908 Gatšina – 6.10.1980 Talliin), kiä oll’ 1945. aastast vabakunstnik.

  Võromaa muusõumin om timä käest kõgõ rohkõmb kraami (ligi 700) – maali, graafiga, as’a, kunstnigu tüüriista ja rõiva, paprõ jms.

  Pildi tekk’ valmis pedagoog ja kodo-uurja Laane Karl (10.02.1907 – 3.11.1986), kiä lõpõt’ Võro oppajidõ seminäri. Muusõumin omma timä uurmisõ Käisi Johannese elost ja tüüst ja 1982. aastast mälestüse Vahtra Jaanist.
  Sääne sai lugu pildist ja inemiisist.

  Võromaa muusõumi päävarahoitja Ruusmaa Arthur
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin