Nummõr' 245
Märdikuu 29. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido laulumeistri
 • Uudissõ
   
 • Mõtsast saa iks viil siini
 •  
 • Karula elu saa parõmbas
 •  
 • Suitsusannapäiv
 •  
 • Jälki rekord-jutuvõistlus
 • Märgotus
   
 • Guerrin’ Triinu: mu kotus om tan Võromaal!
 •  
 • Lehem, lihm vai lehm?
 •  
 • Kalanõ järv avit’ edevanõmbil ellu jäiä
 • Elo
   
 • Musta aroonia nimi jäi löüdmädä
 •  
 • Memme-taadi latsiaian külän
 •  
 • Reis latsõpõlvõmaalõ
 • Juhtkiri
  Kagahii
  Ruitlasõ jutt
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
   
  Hää kaia, kuis võrokõsõ toimõndasõ
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Kae, ku hää om nätä ja kullõlda, kuis võrokõsõ uman kodokandin rahuligult toimõndasõ ja tuust toimõndamisõst rõõmu tundva: kiä tege vanna muudu süüke, kiä korjas marju-siini, kiä luu laulõ, kiä nikõrdas valmis sändse tsillokõsõ suidsusannakõsõ, miä näge vällä õkva nigu peris...

  Saa külh maal ellä, saa sääl tüüd tetä, ku õnnõ tüüd tetä tahat – olõ tävveste peri Guerrin’ Triinu mõttiga maaelost ja maal elämisest.

  Ku õnnõ viriset ja ikõt, et mille sullõ riigikogolaisiga samma suurt palka ei masta, mille kino- ja kontsõrdimaja nii kavvõn omma (kuiki sa nigunii sinnä midägi kaema es lännü), ja maaelost midägi ilosat löüdä ei mõista, sis jah, om rassõ sullõ selges tetä, et hää om ellä tarõn, millel om uma lugu, hää om üüse vaikust kullõlda, hää om kaia, kuis kitsõkõsõ nurmõ pääl viil külmämäda haina söövä...

  Kiä tuud kõkkõ esiki tiid, tuu löüd maaelost illo ja rõõmu ka sändsel pümmel ja likõl aol, nigu parhilla om. A illos valgõ lumi võissi, jah, iks peräkõrd maaha tulla...

   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin