Nummõr' 245
Märdikuu 29. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido laulumeistri
 • Uudissõ
   
 • Mõtsast saa iks viil siini
 •  
 • Karula elu saa parõmbas
 •  
 • Suitsusannapäiv
 •  
 • Jälki rekord-jutuvõistlus
 • Märgotus
   
 • Guerrin’ Triinu: mu kotus om tan Võromaal!
 •  
 • Lehem, lihm vai lehm?
 •  
 • Kalanõ järv avit’ edevanõmbil ellu jäiä
 • Elo
   
 • Musta aroonia nimi jäi löüdmädä
 •  
 • Memme-taadi latsiaian külän
 •  
 • Reis latsõpõlvõmaalõ
 • Juhtkiri
  Kagahii
  Ruitlasõ jutt
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
   
  Tühä lavva takan
    
   
  Ruitlasõ Olavi, näläne miis 
    
  Gaddafi tapsõmi är, Husseini niisama, bin Laden om kah jupõs võet ja merre matõt. Märgüs om antu: narrit timukraatiat sada kõrda, narr timukraatia sinno üte kõrra. Kanõpist köüdsega, automaadi vai ütskõik millega. Timukraatia sõnnom om küländ selge. Timukraatia ei salli mitte sukugi mittetimukraatligult tettüid tegemiisi.

  Üte inemise tapmisõ iist timukraatia tingimuisin läät kinni, ku kolmsada tükkü maaha lüüt, saat kittä. Päält kolmõ tuhandõ inemise ärtapmisõ iist võit joba Nobeli preemiä saia. Mittetimukraatlik tapminõ om jälle, timukraatlik tege häädmiilt ja pand inemiisi timukraatia kimmähe olõkihe uskma.

  Timukraatia seen sünnüse kõik as’a timukraatligult. Ku Saksa ja Prantsusõ pangaherrä ajasõ ummi mahhinatsioonõga Kreeka pankrotti, näüdätäs ülejäänüle Euruupalõ pilti täüssöönüst kriikläsest, kiä om kõigi tõisi euruuplaisi lavva tühäs söönü.

  Inemise omma süändünü ja ku asi nii edesi lätt, või õigõ pia kriikläisi maaha lüümä naada, selle et mille nä sis söövä ja sitva tõisi kulul kõik aig. Saksa ja Prantsusõ pangaherri, kiä timukraatligõ säädüisi perrä Kreekalõ pasa kokko kääni, ei putu kiäki.

  Ma kriikläisi asõmõl ei massasi sentigi tagasi. Nii suuri võlgu tagasimasminõ ei olõ ärimaailman kombõs.

  Õnnõ ull mass, eestläsesugunõ ull, kiä maandu Euruupa pidolavva pääle täpsele sõs, ku laud oll’ tühäs süüd.

  Kõik seivä, a nii ku mi lavva taadõ saimi ja luidsa kätte võtimi, tull’ ettekandja arvõga. A ku lavva takan olõt, saiapuru habõnan, sõs massat nigu tõsõki.

  Minno tege veidükese murõligus, et justiitsministeeriümin om joba valmis säädüseplaan, miä lupa seksuaalkur’ategijä keemiliselt är kastriiri. Mille pedofiilõ timukraatian parõmbalõ koheldas, ku lihtsit inemiisi? Seksuaalkur’ategijä saa massumasja kulul hirmkallist hormoonravvi ja nuu, kiä pedofiili ei olõ, pensionäri ja lihttüülise, noid lõigatas vannamuudu tangõga pitsiten.

  Ku säädüs vasta võetas, tulõ võrdõiguslikkusõ volinigul ütskõrd ummõhtõgi väärilist tüüd. Provva Sepper om valvõl, timä aig om piaaigu et käen.

  Ku ütspäiv pedofiilõ keemilises kastriirmises lätt, sõs pess tervel Eesti rahval meelekotusõ pääl päävä ja üü läbi volinigu nimi: Sepper, Sepper, Sepper, Sepper, Sepper… Kõik tahtva sõs kõrraga ja tulõva, avaldusõ näpun, et näidega kah nigu pedofiilõga keemildselt ümbre käüdäs. Selle et lihtsäle hariligulõ mittepedofiililõ om egäpääväne lõikaminõ pall’o kõrdo jällemb.
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin