Nummõr' 245
Märdikuu 29. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma Pido laulumeistri
 • Uudissõ
   
 • Mõtsast saa iks viil siini
 •  
 • Karula elu saa parõmbas
 •  
 • Suitsusannapäiv
 •  
 • Jälki rekord-jutuvõistlus
 • Märgotus
   
 • Guerrin’ Triinu: mu kotus om tan Võromaal!
 •  
 • Lehem, lihm vai lehm?
 •  
 • Kalanõ järv avit’ edevanõmbil ellu jäiä
 • Elo
   
 • Musta aroonia nimi jäi löüdmädä
 •  
 • Memme-taadi latsiaian külän
 •  
 • Reis latsõpõlvõmaalõ
 • Juhtkiri
  Kagahii
  Ruitlasõ jutt
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
   
  Musta aroonia nimi jäi löüdmädä
   
  Konnula Margus
    
   
  Urvastõ keeletsõõri latsõ üten tsõõri vidäjide Kõlleri Mariina ja Contraga. 
    
  Kuldri kooli 3.-8. klassi opilasõ omma seo süküs saanu umma võru kiilt kimmämbäs muuta keeletsõõrin. Tsõõri juhtva uma kandi inemise: ma esi ja Kõlleri Mariina. Urvastõ seldsimajan saimi märdikuu 16. pääväl joba viiendät kõrda kokku.

  Seenimaani olõmi pääle võru keelest kõnõlõmisõ küdsänü pannkuuki, tennü tüüd seldsimaja puutüütarõn.

  Mariina kai paprist perrä, et pannkoogi tegemise man oll’ tsõõriliidsi kõgõ rohkõmb (19), olnu viil inämbki, ku inne küüki är mahtunu.

  Kuulmetsa Hanna-Annika (14) ütel’, et kõgõ põnõvamb asi keeletsõõrin om võru keelen kõnõlõminõ. Randoja Merjele (12) miildü võru keelen lukõ ja pannkuukõ tetä.

  Abeli Maris (14) kitse näütemängu ettelugemist ja tõlkmist, Malleusõ Mailissõl (12) oll’ kõgõ parembidõ meelen tuu, ku märdipäävä aigu võrukiilsit laulõ uma viie perrä laulti.

  A puutüütarõn tettü kuumaalus om nii Kallioni Karoliinal ku ka Konnula Herbertil (mõlõmba 10) kotun saina pääl. Kõgõ noorõmb keeletsõõrilinõ Umbleja Kaspar (9) tulõt’ miilde, et tä es saa ettelugõmisõ aigu arvu, midä «soe» tähendäs.

  A ütskõrd läts’ tsõõrin niimuudu, et es mõtlõ ka suurõ pundi pääle vällä, kuimuudu võisi must aroonia võru keelen olla. Esiki inglüse keelen ei olõ säänest tegeläst.

  Mariina ütel’, et timä arust om võru keelen ka mitmit jälehit sõnnu – kõgõ vähämb istussõ tälle «nilbõ» ja «nüsmä». Herbert arvas’ tuupääle, et ütski võru sõna ei olõ jälle.

  Sis paksemi, määndse omma ilusa võru sõna: parhilla, kahr, repän, susi, kiil, Võromaa, tarõ, kuväär, tuhvli, tsukõr, sann, pini, kõuts.

  Kuvvõndan tunnin, mis jääs edimädse raksuga viimätses, om plaanin valmis tetä näütemäng, midä om joba veidükese arvutin olõman. Mariina vast saa ka tsipakõsõ näüdädä, kuimuudu Urvastõ kamma tetäs.

  Keeletsõõri tugõ vana Võromaa programm.
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin