Nummõr' 244
Märdikuu 15. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Märdi lätsi, Katri tulõva
 • Uudissõ
   
 • Uma Meki kõgõ umakeelitsemb kauplõja möi tatrikku
 •  
 • Võrokiilset muusigatunni om keremb pitä ku füüsigatunni
 •  
 • Võro keelen lugõva parõmbidõ maalatsõ
 • Märgotus
   
 • Liinainemine kõnõlgu maaelust sis, ku tuust medägi tiid!
 •  
 • Luisu Ahto: olõmi latsiga eski haanimehe piipu meisterdänü
 • Elo
   
 • Ameerikan pillilatsi ja sugulaisiga
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Võrokiilset muusigatunni om keremb pitä ku füüsigatunni
   
  Peedosaarõ Kaisa
   
    
   
  Vago Ranno (kural), Suurmanni Greta, Mällo Allar, Kerge Liis ja Ilma Kelli muusikatunnin rahvamuusikat mängmän 
    
  Võro keele nädäli aigu märdipääväl olli Orava põhikoolin kõik tunni võro keelen. Oppaja ja opilasõ ütli päält tuud, et mõnt tunni saa häste võro keelen pitä, a mõnõga om iks rassõ kah.

  Latsilõ sääne võrokeeline koolipäiv miildü. «Mulle miildü kõgõ rohkõmb eesti keele tunn.

  Sääl laulsõmi võrokiilsit laulõ ja oppaja opas’ mõistatuisi,» ütel’ 9. klassi opilanõ Kullmanni Markus (15).

  7. klassi latsilõ Suurmanni Gretalõ (13) ja Allika Kaarlilõ (13) miildü kõgõ inämb võrokeeline muusigatunn. «Sääl saimi pilli mängi, laulda ja tandsi kah viil,» oll’ näide arvaminõ.

  Tunni es olõ opilaisilõ rassõ. «Olõnõs muidogi ainõst. Matõmaatikat, füüsikat ja keemiät om rassõ võro keelen oppi.

  Muu tunni olli külh lihtsä ja huvitava,» arvas’ 9. klassi tütrik Dolgoševi Marta (15).

  Marta om hää võro keele mõistja: võitsõ minevä kooliaasta keeletundmisõ võistlusõ «Ütski tark ei sata taivast» (8. klassi latsi siän).

  «Arvo saava opilasõ võro keelest väega häste. Murõ om õnnõ tuuga, et latsõ ei taha vasta kõnõlda,» selet’ Orava kooli muusiga-, vinne keele ja võro keele oppaja Glaseri Maaja.

  «Matõmaatika- ja füüsikatunnõ om iks rassõ võro keelen pitä,» ütel’ matõmaatika- ja füüsikaoppaja Pärna Piret. «Võro keelen olõ-i seo ala sõnno, nii et tulõ iks pruuki eesti kiilt.»


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin