Nummõr' 244
Märdikuu 15. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Märdi lätsi, Katri tulõva
 • Uudissõ
   
 • Uma Meki kõgõ umakeelitsemb kauplõja möi tatrikku
 •  
 • Võrokiilset muusigatunni om keremb pitä ku füüsigatunni
 •  
 • Võro keelen lugõva parõmbidõ maalatsõ
 • Märgotus
   
 • Liinainemine kõnõlgu maaelust sis, ku tuust medägi tiid!
 •  
 • Luisu Ahto: olõmi latsiga eski haanimehe piipu meisterdänü
 • Elo
   
 • Ameerikan pillilatsi ja sugulaisiga
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Uma Meki kõgõ umakeelitsemb kauplõja möi tatrikku
   
    
   
  Sadramõtsa tatrigukasvataja Harju Heino äri es lää Uma Meki laada pääl häste, a tuu iist sai tä inemiisiga juttu aia 
    
  5. märdikuul peetü Uma Meki suurlaada kõgõ umakeelitsembä kauplõja preemiä sai Rõugõ vallast Sadramõtsast peri tatrigukaupmiis Harju Heino.

  «Uman keelen saa asju aia külh!» ütel’ preemiä saanu miis. Tä kitt’ umma kaupa õnnõ kodokandi keelen ja silte pääle oll’ kah esi trüknü «Tatrik», «Tatriku suurma’» jne.

  Heino kõnõl’, et peräkõrd läts’ ka suurõmb jago ostjist mi kandi keele pääle üle. «A äri oll’ iks kõhnavõitu, kehvemb ku minevä aasta – rahval ei olõ rahha,» selet’ tä. Mahhelt kasvatõdut tatrikku müü miis päämidselt laatu pääl ja umalõ tutvidõ tsõõrilõ. Tatrigusuurmakilost küsüs tä kats ja jahukilost 1,3 eurot.

  Uma Meki kõgõ parõmbas paikligus tuutõs valõ rahvas Jaaniraotu talo Seto salsa (krehvtine mökin liha mano), laadakõrraldaja and’ pääpreemiä Jõõniidü talo Iskna suidsujuustulõ. Kõgõ parõmb vahtsõnõ söögikraam oll’ Kolotsi talo pehme kitsõpiimäjuust ja kõgõ parõmb makõ kraam Alt-Lauri talo kürvidsä-nätsukomm.

  Uma Meki laada pääl möi talokraami 80 tuutjat. Laadal käve päält 3000 inemise. Laada kõrrald’ Võromaa Partnõrluskogo.


  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin