Nummõr' 243
Märdikuu 1. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõtsavelli ümbrematminõ
 • Uudissõ
   
 • Tulõkil om näütüs savvusannust ja savvusannapäiv
 •  
 • Võigõluisi täüs võro keele nätäl
 • Märgotus
   
 • Uma keele mõistminõ rahvaloendusõl kirja!
 •  
 • Preedeni Ulla: ku sul omma hää mälestüse, tahat kodopaika tagasi
 • Elo
   
 • Simunapäävä laat Lindoran
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Jutuvõistlus
  Vana pilt kõnõlõs
  Aholämmi
   
  Laadupildi jutustasõ
   
    
   
  Laaduseltskund «lossi» iin. Pilt Võromaa muusõumi kogost 
    
  Rehekuu om läbi aigõ olnu tunnõt ummi laadupäiviga. Ku kaia vanno kallendriid, tulõ vällä, et pia egä nädälivahe oll’ kongi Võromaal laat.

  Laadu pääle tulti ostma ja müümä ja niisama hinnäst näütämä.

  Tuuperäst ei massa imes panda, et laadupiltnigel oll’ hulga tüüd. Et tetä laadust suurõmb sündmüs, tuusjaos mõtõl’ piltnik egäsugumaidsi esimuudu vigurit vällä.

  Laaduplatsi lähküle säeti üles suurõ rõiva pääle maalidu lossi, mõtsa, mereranna ja pall’o muud.

  No ja laadulidsõ tahtsõva kah midägi mälestüses saia ja koton oll’ kah hää uhkusta.
   
    
   
  Autoga «sõitva» soldani. Pilt Võromaa muusõumi kogost 
    
  Täämbäidsi pilte pääl om nätä lõbusat laaduseltskunda lossi man ja soldaniid autoga sõitman.

  Oll’ jo auto tuukõrd kallis osta, a kinä oll’ kodo saata pilt autoga sõitmisõst. Tuuga sai külärahva iin uhkusta.

  Autopildiga tulõ ette üts ildaaigu olnu juhus Võro Maxima poodi mant. Sääl om ussõ man väiku auto ja üts poiskõnõ küsse uma esä käest, mille näil autot ei olõ. Esä es nakka pikält seletämä, võtsõ karmanist rahakopka, pandsõ poiskõsõ auto pääle istma ja raha massinalõ.

  Kõrraga naas’ väiku auto tulli vilgutama ja poiskõist üles-ala raputama. Maaha tullõn oll’ poiskõnõ ärhiitünü näoga. Sis ütel’ esä poisilõ: tuuperäst meil autot olõki ei. Ja inämb es olõ üttegi küsümüst.


  Pilte mano säädse jutu Võromaa muusõumi päävarahoitja Ruusmaa Arthur

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin