Nummõr' 243
Märdikuu 1. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõtsavelli ümbrematminõ
 • Uudissõ
   
 • Tulõkil om näütüs savvusannust ja savvusannapäiv
 •  
 • Võigõluisi täüs võro keele nätäl
 • Märgotus
   
 • Uma keele mõistminõ rahvaloendusõl kirja!
 •  
 • Preedeni Ulla: ku sul omma hää mälestüse, tahat kodopaika tagasi
 • Elo
   
 • Simunapäävä laat Lindoran
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Jutuvõistlus
  Vana pilt kõnõlõs
  Aholämmi
   
  Võigõluisi täüs võro keele nätäl
   
  Tulõva nädäli peetäs vanal Võromaal võro keele nädälit.

  Võro instituut om võro keele nädäli puhul üten haardman päämidselt kuulõ, a muidoki saava uma keele hääs midägi tetä kõik Võromaa inemise.

  Kõgõ lihtsämb, a saman hädätarvilidsõmb om iks ummi vanõmbidõ ni latsiga võro keelen kõnõlda.

  Nigu jo paar aastakka, lätt seogi kõrd võro keele nädälil valla 8. ja 11. klassilõ mõtõld võrguviktoriin «Ütski tark ei sata taivast».

  Seoga vällä sõgludu parõmba võro keele tundja kutsutas vahtsõ aasta algusõn võro keele olümpiaadilõ.

  9. märdikuul tulõ vähämbile, 2.-7. klassi opilaisilõ Võro latsiraamadukogon ettelugõmispäiv «Kullõ, ma loe sullõ!».

  Koolõn üle vana Võromaa peetäs võro keele nädälil opitunnõ võro keelen.

  Haani koolin om näütüses plaanin võrokeeline tüüoppusõ tunn, Oravil andva kogoni kõik oppaja märdipääväl umma ainõt võro keelen.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin