Nummõr' 243
Märdikuu 1. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõtsavelli ümbrematminõ
 • Uudissõ
   
 • Tulõkil om näütüs savvusannust ja savvusannapäiv
 •  
 • Võigõluisi täüs võro keele nätäl
 • Märgotus
   
 • Uma keele mõistminõ rahvaloendusõl kirja!
 •  
 • Preedeni Ulla: ku sul omma hää mälestüse, tahat kodopaika tagasi
 • Elo
   
 • Simunapäävä laat Lindoran
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Jutuvõistlus
  Vana pilt kõnõlõs
  Aholämmi
   
  Tulõkil om näütüs savvusannust ja savvusannapäiv
   
  Märdikuu 19. pääväl (19.11.2011) peetäs Urvastõn ja Karilatsin savvusannapäivä.

  Kell 10 naatas Urvastõ seldsimajan pääle kõnõlõmisõga, midä saiva teedä tinavaasta suvõl Urvastõ kandin sannaperimüst kor’anu üliopilasõ.

  Päält lõuna kellä katõ aigu lätt päiv edesi Põlvamaa talorahvamuusõumin Karilatsin, kon tetäs vallalõ näütüs «Savvusann – mi uma sann» ja kõnõldas aastaga joosul savvusannu hääs ette võetuist tegemisist.

  Juttu tulõ sannaperimüsest, sannu ehitüsest, seosuvitsist vallaliidsi sannu päivist.

  Vasta õdagut istutas ütenkuun tsäilavva takan ja arotõdas, määndsit ettevõtmiisi tulõva aasta ja viil edesi olõsi vaia käümä tougada.

  Jutuajamiisi aigu pantas küttü muusõumi savvusann ja kellä kuvvõ kanti saa päävä lõpõtusõs sannan kävvü.

  Sannapäävä ettevõtmisõ omma massulda. Kaema, kullõma ja üten kõnõlõma oodõtas kõiki savvusanna-huviliidsi.

  Kiä plaan pikembät sõnavõttu, piäs tuust teedä andma Eichenbaumi Küllile, tel 5661 1924, kylli.eichenbaum@gmail.com.

  Täpsembät pääväkavva saa kaia savvusanna kodolehe päält: www.savvusann.ee.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin