Nummõr' 242
Rehekuu 17. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tsia teivä talorahvamuusõumin pättüst
 • Uudissõ
   
 • Hoolõkodon kotussit om, a vanakõsõ tahtva iks koton ellä
 •  
 • Tulõ Lindora laat
 •  
 • Lodi olõs piaaigu Võõpso vangi jäänü
 •  
 • Uma Lehe 2011. aasta suur jutuvõistlus!
 • Märgotus
   
 • Kelbä Heiki: kultuuriraha tulõ suuri liinu käest maalõ ümbre jaka!
 • Elo
   
 • Päiv Korneti kivve, mäki ja järviga
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Edimädse Eesti ao täht
   
      
   
   
  Siska aoleheputka reklaam aolehen ja reklaampilt kuutsirbiga
   
  Edimädse Eesti ao üts rahvalõ tunnõtumb võrokõnõ oll’ kimmäle Võro liina aolehemüüjä Siska Vidrik (Friedrich Siska, elli 1885-1964).

  Timä aoleheputka saisõ Tarto ja Jüri uulidsa nuka pääl (parhilladsõ pangamaja vastan).

  Säält sai osta kõiksugumaidsi kodomaa aolehti ja aokirju, loteriipiletiid, tähtraamatiid.

  Saman võtsõ tä vasta ka aolehti telmiisi nii-üteldä tallitushinnaga (nigu parhilla tellisi trükükuast), kimmäle kuuld’ esi pall’o uudissit ja või-olla oll’ hää läte ka kotusõpäälitsiile aokiränigele.

  Kolmveeränd saandit ildampa ei olõ kah midägi tõistmuudu. Parhillaki om Võrol õnnõ üts aoleheputka ja seo om iks Jüri uulitsan.

  Hindä reklaamis lasksõ Siska Vidrik umal aol tetä kelmligu pildi, kon tä kaes kuutsirbi päält alla ilmligõ tegemiisi pääle.


  Pilte mano säädse jutu Võromaa muusõumi päävarahoitja
  Ruusmaa Arthur

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin