Nummõr' 242
Rehekuu 17. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tsia teivä talorahvamuusõumin pättüst
 • Uudissõ
   
 • Hoolõkodon kotussit om, a vanakõsõ tahtva iks koton ellä
 •  
 • Tulõ Lindora laat
 •  
 • Lodi olõs piaaigu Võõpso vangi jäänü
 •  
 • Uma Lehe 2011. aasta suur jutuvõistlus!
 • Märgotus
   
 • Kelbä Heiki: kultuuriraha tulõ suuri liinu käest maalõ ümbre jaka!
 • Elo
   
 • Päiv Korneti kivve, mäki ja järviga
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Juhtkiri: Aig saa tõsõs ja inemise üten tuuga
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Vällämaal näütsi inemise pahamiilt kapitalismi – tüüstüisijuhtõ ja näide käpä all olõvidõ valitsusjuhtõ – vasta. Tuu pahameelega minti iks üle piiri kah (panti massinit palama jne) ja politsei pidi mõnõ tegeläse kässi-jalgupite minemä vidämä, a tõsõlt puult om ka rahavõimu iin koogutaminõ üle piiri lännü.

  No mi olõ-i säänest vurhvi, et plakatidõga Tuumpää lossi ette vehkmä minnä. A koton tsuskas pall’odõl süämen, ku piät kullõma juttõ tuust, et piät nakkama kriikläisi priiskamist kinni masma vai tuust, et piät parõmbidõ mi nuuri vällämaalõ tüüle avitama ja näide asõmõlõ võõrtüülidse sisse tuuma.

  «Ja mille ti sääl maal viil passiti, kas ti arvo ei saa, et piäti är liina tulõma, ku tahati, et kiirabi vai tulõtõrjõmassin ti mano õigõ ao pääle jõvvassi!» võtsõ üts kommõntaator raadion kokko liinainemise nägemise haldusreformist.

  Kost sääne mõtlõminõ külh peri om, saa-i inemise arvo. Kiä nuu sis ajava üleilmastumist ja õnnõ raha perrä aúaajamist kitvit juttõ: päämidselt nuu, kiä käve koolin sis, ku päämõtõ oll’, et inemine om luudusõ kruun ja unistus oll’ kosmosõ vallutaminõ. Ku imäkene jäeti maalõ «Lavva pääl jahtuva leeväga» uutma ja tsiht oll’ saia «kortin Mustamäel». No omma nuu inemise võimu man.

  A aig muutus. Mi muutumi üten aoga. Tulõva pääle inemise, kiä kakva saina päält krohvi- ja emailvärvikõrra maaha ja nõstva avvo sisse vana palktarõ maakotussõn.

  Pia nakkasõ nimä otsustama, kuis ilmaello käändä. «Vald piät olõma nii suur, et saa üte jutiga hobõsõga läbi sõita, nii et hopõn är ei väsü!» opas’ üts maamiis haldusreformi-teemälidsen raadiosaatõn. «Kiä sõs seoilmaaigu hobõsõga sõit?»küsse saatõjuht. «Ku nafta otsa saa, kül naatas jäl sõitma!» oll’ maamiis kimmäs. Usu, et täl om õigus. Ja usu, et ku iks elo väega raha perrä üle vindi är käänetäs, sis tulõva vällä inemise, kinkal om väke elo maamehe mõistusõ perrä tagasi käändä.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin