Nummõr' 242
Rehekuu 17. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Tsia teivä talorahvamuusõumin pättüst
 • Uudissõ
   
 • Hoolõkodon kotussit om, a vanakõsõ tahtva iks koton ellä
 •  
 • Tulõ Lindora laat
 •  
 • Lodi olõs piaaigu Võõpso vangi jäänü
 •  
 • Uma Lehe 2011. aasta suur jutuvõistlus!
 • Märgotus
   
 • Kelbä Heiki: kultuuriraha tulõ suuri liinu käest maalõ ümbre jaka!
 • Elo
   
 • Päiv Korneti kivve, mäki ja järviga
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Hoolõkodon kotussit om, a vanakõsõ tahtva iks koton ellä
   
  Peedosaarõ Kaisa
   
    
   
  Valli Hilli (kural) ja Neissaarõ Maie tegevä umma ello pansionaadin huvitavambas: käävä jalotaman, kullõsõ raadiot ja kaesõ telekat 
    
  Ku viil mõnõ aasta iist oll’ vanal Võromaal väega rassõ hädälidsele vapa hoolõkodokotust saia, sis no kotussit om ja hoolõkodo piät hoobis inämb tuu pääle mõtlõma, kuis sääl elämist huvitavambas tetä.

  Valli Hilli (79) ja Neissaarõ Maie (73) omma elänü üte aasta Piigastõ pansionaadin. «Ma olõ kül pikält Tarton elänü, a uman latsõpõlvõn elli ma tan lähkün Karilatsil. Tuuperäst tahtsõ ka siiä hoolõkodo tulla,» jutust’ rõõmsamiilne Hilli. Kotost tull’ tä är tuuperäst, et ei kuulõ inämb häste ja nägemine om kah kehvä.

  Maie ütel’, et timä lännü parõmba meelega siski kodo tagasi. «Latsõ pelgäse, et ma ei saa ütsindä toimõ,» ütel’ tä. «Ma esi kül arva, et saa peris häste ütsindä eletüs.»

  Ka sotsiaaltüütäjä tiidvä, et vanainemise tahtva iks perämädse aoni uman koton ellä. Miä tuust, et hoolõkoton olõ-i vaia vaiva nätä puiõ nõstmisõ, kraammisõ ega söögikiitmisega.

  «Eks iks mõtõldas, et hoolõkodo om üts hirmsa kotus. Tuud arvamist om rassõ murda,» ütel’ Põlva liina sotsiaaltüü as’atundja Paide Anu. Timä jutu perrä om ka noid, kiä esi hoolõkodokotust küsüse, a inämbüisi viiäs vana–inemine hoolõkodo kas latsi vai tohtridõ pallõmisõ pääle.

  Lasva valla sotsiaalosakunna juhataja kotussõtäütjä Järvpõllu Angela ütel’, et näide valla sotsiaalmajan Kääpäl eläse päämidselt ütsigu vanainemise. Kinkal omma latsõ, püüdvä esi toimõ tulla.

  «Osa lätt sotsiaalmajja õnnõ talvõs, ku ei jõvva inämb esi elämist küttä. Keväjä mindäs kodo tagasi,» ütel’ tä. «Osa lepvä ja saava arvu, et näil om hoolõkoton parõmb.»

  Hoolõkodokotussõ iist masmisõs hariligult vanainemise pensionist ei avida. Näütüses Räpinä küle all Ristipalo pansionaadin elämine mass 459, elo Taheva sanatooriumin 479 ja elo Vahtsõliina hoolõkoton 479-528 eurot kuun.

  Tuu raha, miä puudus jääs, masva kas latsõ vai umavalitsus. «Mõnikõrd jagava vald ja latsõ puudusolõva raha viil poolõs,» selet’ Ristipalo pansionaadi pernaanõ Haavisto Kaie.

  Pansionaadin eläs 41 inemist, vapu kotussit om viis.

  Taheva sanatooriumi juhatusõ liigõ Ilissoni Eve ütel’, et näil om 39 elänikku ja üts vaba kotus. «Elänigu nurisnu ei olõ ja loodami, et sutami ka edespite hääd teenüst pakku.»

  Et hoolõkodoello om vaia meelelidsembäs ja põnõvambas tetä, tunnist’ ka Vahtsõliina hoolõkodo juht Otsatalu Terje. «Näütüses kuun kõrra käü meil keriguopõtaja külän ja parhilla käävä mi maja jõulupido ettevalmistusõ joba suurõ huuga. Meil om 20 elänikku ja vaba om viil kolm kotust. Kinkal latsõ omma, nuu iks tahtva väega kodo, a mõnõ omma ka õnnõligu, et saava õkva mi majan ellä.»

  Hilli ja Maie tegevä uma elo Piigastõ pansionaadin huvitavambas tuuga, et käävä välän jalotaman. «Sändsit kaardimänguõdakit nigu filmen meil ei olõ,» ütel’ Hilli. Üten Maiega kaesõ nä telekast «AKd» ja «Ringvaadõt», kullõsõ Vikerraadiot.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin