Nummõr' 241
Rehekuu 4. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sannaliha edimäne võit
 • Uudissõ
   
 • Uma viinamari: hää, puhas ja – kallis
 •  
 • Võro kiil Tal’na ülikoolin
 •  
 • 27 võrokeelist koorilaulu
 •  
 • Võro kiil latsiaida
 • Märgotus
   
 • Plakso Ülo: et inemise maalõ tulnu, pidänü mõttõlaadi muutma
 •  
 • Maal om kimmämb
 • Elo
   
 • Tossu Tilda korjas juttõ elost
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kiri
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Aianduspääliin häötäs pargi
   
  Om murõ Räpinä ütisgümnaasiumi pargi peräst, mink umavalitsus taht häötä ja tetä tuu asõmõlõ staadioni, miä sinnä tegeligult ärki ei mahu. Pääleki om parhilla Räpinä koolimajast 300–400 miitret kavvõmbah Kastani uulitsah staadion olõmah.

  Räpinä piässi olõma rohilinõ liin, mink vällänägemisele pandsõ alussõ Eesti üts tunnõtumpi aidnikkõ Vaigla Adolf. Ka Räpinä ütisgümnaasiumi ümbre olõva puu-puhma omma timä looming. Mitmõ gümnaasiumi lähküh olõva puu omma istutanu kooli lõpõtanu inemise, noidõ jaos om nail puiõl hingeline väärtüs.

  Kimmäle tulõssi alalõ jättä gümnaasiumi lääneküle ja tii vaihõl ollõv arukõo-al’ealonõ, määnest lövvüs vähätsih Eesti liinuh. Mi kõik olõmi peri maalt. Mille piäsi luudusõlõ mitteumanõ liinastuminõ häötämä kõik taa rohilidsõ, midä eestläne om aost aigu hinnanu.

  Pall’odõ räpinläisi nimel
  Mäela Enu Eesti luuduskaitsõ seltsist


  Seletäs Räpinä vallavanõmb Helmi Teet:

  Tuu oll’ joba kats aastat tagasi, ku tuud asja arotama naati. Sis es tulta kullõmagi argumente, et mille nii om parõmb tetä. Asja om egä kandi päält kaalutu, seo varjantsi man om plussõ rohkõmb ku miinussit. Tuukõrd sai rehkendedüs, et vahtsõ staadioni tegemine tähendäs kokkohoitmist 10 miljonit kruuni.

  Ja sis ei piä spordioppaja latsiga 500 miitret staadioni mano kõndma, inne ku tunniga pääle naada saa.

  Üts jago pargist tahtnu nigunii vahtsõndamist. Ja päält staadioni valmissaamist om plaan mulda panda hulga vahtsit puid.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin