Nummõr' 241
Rehekuu 4. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sannaliha edimäne võit
 • Uudissõ
   
 • Uma viinamari: hää, puhas ja – kallis
 •  
 • Võro kiil Tal’na ülikoolin
 •  
 • 27 võrokeelist koorilaulu
 •  
 • Võro kiil latsiaida
 • Märgotus
   
 • Plakso Ülo: et inemise maalõ tulnu, pidänü mõttõlaadi muutma
 •  
 • Maal om kimmämb
 • Elo
   
 • Tossu Tilda korjas juttõ elost
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kiri
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Juhtkiri: Uma kraam – kallist hindä väärt
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Et mi kandin kasvatõt söögikraam om hää, a tuuperäst ka kallis, tulõ vällä nii seo lehe viinamar’a- ku suidsulihajutust. A õigusõga: uma söögi kasvataminõ om rassõ ja kulukas, suidsuliha müügilua saamisõ kadalipu pääle taha-i mõtõldagi...

  Tuuperäst masski mi söögikraam hulga inämb, ku vällämaalt sisse tuudu, kõvastõ kihvti saanu, tiidmäldä mõoga kraam.

  Ütsjago inemiisi taha-i inämb sukugi tuud vällämaist kahtlast söögikraami süvvä: tervüsekaitsja jo ütlese, et saa-i keeldä tuu müümist, a nä soovitasõ tuud mitte süvvä.

  Nii hoitvagi inemise joba muialt kokko, et söögilavva pääle, esieränis latsi taldrigu pääle, iks uma ja puhas söögikraam saanu. A kah’os saa-i kõik tuud hindäle lupa. Hinge jääs kriipmä üts viinamar’akasvataja Värniku Meelise üteld asi: ütsjago inemiisi ei tulõ timä viinamarju ilma rahalda mekmägi – nigunii olõ-i rahha noidõ ostmisõs. Näile ütle julgustusõs: ku kongi väiku maalapp om, kasvatagõ no esi! Ku ti Meelisse viinamarju kõrragi pruuvnu, sis saati arvo, et tuu vaiv tasos hinnäst är.


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin