Nummõr' 241
Rehekuu 4. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sannaliha edimäne võit
 • Uudissõ
   
 • Uma viinamari: hää, puhas ja – kallis
 •  
 • Võro kiil Tal’na ülikoolin
 •  
 • 27 võrokeelist koorilaulu
 •  
 • Võro kiil latsiaida
 • Märgotus
   
 • Plakso Ülo: et inemise maalõ tulnu, pidänü mõttõlaadi muutma
 •  
 • Maal om kimmämb
 • Elo
   
 • Tossu Tilda korjas juttõ elost
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kiri
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Võro kiil latsiaida
   
  Võro instituut pakk seost kuust pääle latsiaiaoppajilõ, -juhatajilõ ja -abioppajilõ koolitust, kon andas tiidmiisi, kuimuudu latsilõ latsiaian võro kiilt opada. Laembalt tulõ juttu ka võro keele saisust ja ülepää võro as’ast.

  Ossa võtma oodõtas latsiaiaoppajit, kiä omma huvitõdu uma keele oppamisõst latsiaian ja kiä joba veidükese võro kiilt mõistva. Egäl kokkosaamisõl peetäs kats loengut ja om üts praktilinõ võro keele tunn.

  Koolitusõl om ütessä ossa ja koolitus käü puulpäävilde rehekuust 2011 nika ku piimäkuuni 2012.

  Kokko saias üts kõrd kuun. Edimäne kokkosaaminõ om 22. rehekuul.

  Inämb teedüst saa koolitusõ kotsilõ Võro instituudi kodolehe www.wi.ee päält.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin