Nummõr' 260
Piimäkuu 26. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro folgipido kuts tandsmist opma
 • Uudissõ
   
 • Lasva valla mahhetalo võitlõs kihvtisüüdistüsega
 • Elo
   
 • Kuldsidõ kässiga meistri tege ravvaunikust traktori
 • Märgotus
   
 • Kuldvõtmõkõist ei olõ
 •  
 • Surnuaiapühä – suguvõsa kokkusaaminõ süämest süämehe
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Piimäpukk
  Perämäne külg
   
    
   
  Võro folkloorifestivaali toimkund katsõtaman, kuis om Teppo talon tandsupito pitä. 
    
  Võro folgipido kuts tandsmist opma
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Võro folkloorifestivaalil om rahvalõ egä aasta vahtsit ja vanno tandsõ opatu, timahava tetäs tuud viilgi inämb, lupa folgipido vahtsõnõ rahvatandsusõbrast pääkõrraldaja Valneri Kadri.

  Tandsuoppaminõ käü joba inne festivaali: seo riidi, 29.06. kell 20 tulõ joba kolmas Võro folgi tandsutarõ. Tamula järve veeren oppas reilendrit Tarto tandsuklubi juht Nuti Triinu, tandsus tõmbasõ lõõtsa Ojasaarõ Toomas, Hinrikusõ Henrik, Laube Kadri ja Valev.

  Suur folgipido päälkiräga «Päivgi tands tsõõrin» tetäs tandsupauguga vallalõ 12.07. Võro vallan Loosu külän Teppo lõõdsatalon – Võromaa üts kõvõmb tandsuoppaja Udrasõ Maire vidä sääl tandsuetendüst «Suvõhal’as tandsusamm». Tandsus mäng Kalkuna Mari üten sõpruga.

  Valneri Kadri ütel’, et festivaali vallategemises valiti lõõdsameistri Teppo Augusti kodotalo selle, et Võromaa rahvuspilli lõõtsa viilgi inämb vällä näüdädä.

  Võro folkloorifestivaali rongkäük ja pääkontsõrt tulõva timahava riidi, 13.07.

  Tandsu, midä festivaalil opatas, omma kaarajaan, reilendri, subota ja tuustep.Vällämaalaisilõ saadõtas kah oppus, et nä saasi joba koton naidõ tandsõga tutvas. Vällämaa rühmä umakõrda oppasõ üte uma tandsu mi rahvalõ selges. Simmanil ja uulidsatandsu aigu saa rahvas opitutuidõ tandsõ mõistmist vällä näüdädä.

  «Tandsuopmisõs ei olõ kiäki liiga vana!» julgustas Udrasõ Maire rahvast üten tulõma. «Ma külh looda, et mõni inemine saa opitarõst edimädse läbielämise ja tulõ perän eski tandsurühmä tandsma.»

  «Puigal oll’ Ungari tandsutarõ – kolm tunni tandsõmi. Ma vaihti kats kõrda hamõht, a kõik vana inemise tandsõva nii, et tolmas’,» kõnõl’ Valneri Kadri mano.

  Festivaali kava üts kokkosäädjä Musta Tiia ütel’, et folgipidol om vahtsõnõ asi tandsu-orienteeruminõ pühäpäävä hummogu: egän kontrollpunktin tulõ tandsi üts tands, miä opatas selges paiga pääl.

  Võromaa rahvapilli lõõts ja kannõl saava folgipidol kõvastõ hellü. Valneri Kadri julgustas pilliumanikkõ umma pilli üten võtma ja kon pillihellü kuulda, sääl üten mängmä. Nigu iks, tulõ ka Teppo-nimeline lõõtspille võikimängmine.

  Viil kutsva folgipido kõrraldaja tulõma festivaalilõ rahvarõivin, laulma üten rahvalaulõ ja kõnõlõma võro keelen. Ka lava päält pääväjuhi suust hel’os rahva sekkä iks uma võro kiil.

  Eesti parõmbist oodõtas festivaalilõ tandsurühmä Tarvanpää. Vällämaa külälise omma Ida-Euruupa tsärre tandsurühmä Türgüst, Poolast, Ukrainast, Lätist, Slovakkiast, ütel’ üts kõrraldaja Libliku Mari-Anne.

  Folkloorifestivaali uma kraami laat tulõ timahava suurõmb: päält 100 müüjä kauplõs «kivipargi» vabalavast Kandlõ lavani. Hulga müvväs paiklikku söögikraami.

  Võrokõsõ hingele tulõ tsõõr Võromaad piten üten rahvaperimüse uurja Kõivupuu Marjuga.

  Lähkümb teedüs: www.vorufolkloor.ee. Võro folkloorifestivaali kava om ka 10.07. Uman Lehen.
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin