Nummõr' 259
Piimäkuu 12. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Pido-nädälivaih
 • Uudissõ
   
 • Oppus avitas uma söögi rahva sekkä
 •  
 • Päts tulõ Ruusalõ
 •  
 • Vahtsõnõ lõõdsaplaat
 •  
 • Edimäne sann õnnõ liha suidsutamisõs
 • Elo
   
 • Nahaparkminõ – paras vaiv
 • Märgotus
   
 • Osula Hugo: tuu aig nakkas ümbre saama, ku jummal oll’ auto!
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Kagahii!
  Perämäne külg
    
   
    
   
  Pido-nädälivaih
   
  Tuhandõ tandsja ja päältkaeja pei minevä pühäpäävä Põlva-lähküdsen Indsikurmun pito «Elo keset küllä». Timahavanõ Lõunahummogu-Eesti tandsupido näüdäs’ muu hulgan, et õnnõs jakkus küllä ka viil (nuuri) miihi ja näide tahtmist tandsi.

  Eloväelidse pido pääiistvõtja oll’ nuur Kanepi kandist peri tandsujuht Laine Andre. Pito alostõdi hainarõugu tegemisega, miä tulõt miilde vana ao tegemiisi. A et neo tegemise omma pall’odõlõ joba kavvõs ja võõras jäänü, näüdäs’ paiga pääl nättü pilt, kuis tädikene pühke luvvaga hainu kokko. Tuu pääle saiva maainemise muidoki peenükeist naaru pitä.

  Mineväne nädälivaih oll’ vanal Võromaal ülepää väega hulga suuri pidoliidsi ettevõtmiisi: Põlvan olli lisas tandsupidolõ ka Põlva päävä, Räpinäl peeti kah liinapäivi üten võistluisi, laada ja kontsõrtõga. Urvastõn oll’ kihlkunnapäiv ja ettevõtmiisi jakku muialõgi.


  Allasõ Tiia

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin