Nummõr' 256
Lehekuu 3. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Parõmba võrokeelidse lugõja olli poiskõsõ
 • Uudissõ
   
 • Suidsusanna-raamat
 •  
 • Perändkultuuri opitarõ Haanimaal
 •  
 • Uurmisõ vanaimä eloluust vahtsõ meediäni
 •  
 • Andkõ teedä verevist tammõpuiõst
 • Elo
   
 • Island – hulga jääd, kivvi, tuld ja tuult
 • Märgotus
   
 • Regionaalpoliitika mõttõtsõõr
 •  
 • Räpinä om pidänü kõgõ hindä iist võitlõma, a tuu om olnu vaiva väärt
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Perämäne külg
  Aholämmi
   
   
    
   
  Kärbla Rasmus lugõman vanaimä tettüt lustlikku luulõtust «Lehmä kavalus» 
    
  Parõmba võrokeelidse lugõja olli poiskõsõ
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
   
  Minevä neläpäävä loi vana Võromaa koolilatsõ Sännän kirämehe Adsoni Arturi avvus võrokeelist luulõt, noorõmban vannusõrühmän oll’ kõgõ parõmb lugõja Kärbla Rasmus Vilustõ koolist ja vanõmban rühmän Rootsi Koit Pikäkannu koolist.

  Elläv 1. klassi poiskõnõ Kärbla Rasmus eläs mõtsa seen Varõstõ külän ja lugi uma vanaimä Mältoni Sirje luulõtust «Lehmä kavalus». «Vanaimä luulõtus mõio Rasmusõlõ erälidselt. Tuu om kah vanaimä tego, et poiss taad iks lugõma tull’,» selet’ Rasmusõ oppaja Liiva Aasa.

  Oppajalõ jäl jäi tuu kümme aastat tagasi tettü luulõtus vanast lehest silmä ja tä pakk’ tuud Rasmusõlõ.

  Pikäkannu kooli 8. klassi poiskõnõ Rootsi Koit kor’as’ Sännän võrokeelidse ülesastmisõga joba tõsõ võidu. Kuu aigu tagasi võit’ tä uma näütetrupiga Võro-Seto näütemängopäävä pääpreemiä ja valiti nelä parõmba noorõ näütlejä sekkä. Sännän võit’ tä luulõkavaga, mille oppaja Kronbergi Kadi om Iheri Rihhardi ja Contra luulõtuisist kokko säädnü.

  «Meid om veidü, jõvvami egä latsõ manu ja lövvämi näide jaos üles nuu as’a, mis näile tõtõst miildüse,» tõi Kronbergi Kadi vällä üte põhjusõ, mille Pikäkannu kooli latsil võrokeeline ülesastminõ nii häste vällä tulõ. «Teno Kadilõ!» selet’ võitu Koit esi. Tä sai päiv pääle Adsoni-võistlust näütlejäpreemiä ka Kuusalun üle-eestilidsel koolitiatridõ võistlusõl, kooli võrokiilne tükk sai sääl kah eräpreemiä.

  Adsoni-nimelidsel luulõlugõmisõ võistlusõl loeti esieränis hulga Kauksi Ülle luulõt. «Kauksi Ülle om suurt juubõlit uutmah, tuuperäst teimi luulõkava päälkiräga «Reveranss ja tenokumardus Kauksi Üllele»,» selet’ Võro Kreutzwaldi gümnaasiumi oppaja Linnamäe Helena. «Kava sai kokko pantus hindä süäme perrä noist luulõtuisist, mis tundu kõgõ mõosamba: «Kesk umma mäke», «Ristipetäi», mõttõ võro keele «välläsülgämisest» ja alalõhoitmisõst. Mu meelest om Kauksi Ülle looming üts mõosamb Lõuna-Eesti kirändüseh, tuud võisi inemise inämb tunda.»

  Sännäst peri võro luulõtajalõ Adsoni Arturilõ pühendedül võistlusõl lei üten 40 latsõ ümbre.

  Võrokeelidse luulõ lugõmisõ võistlust peeti 13. kõrda.


    
   
  Rootsi Koit tulõtas miilde vanaesä tarkust 
    
  Adsoni Arturilõ pühendet luulõlugõmisvõistlusõ parõmba:


  I – IV klassi vannusõrühm

  I kotus –Kärbla Rasmus (Vilustõ põhikuul, oppaja Liiva Aasa)

  II kotus –Hõimla Laura, Pelska Jane, Leonovi Kristjan (Pikäkannu põhikuul, oppaja Kronbergi Kadi)

  III kotus – Krevaldi Jos Kristian (Osola põhikuul, oppaja Kübärä Merili)

  V – IX klassi vannusõrühm

  I kotus – Rootsi Koit (Pikäkannu põhikuul, oppaja Kronbergi Kadi)

  II kotus – Mägise Ain (Krabi kuul, oppaja Niitmõtsa Merike)

  III kotus –Rahmani Hebo (Osola põhikuul, oppaja Kübärä Merili)


  Eriavuhinna:

  X – XII klassi vannusõrühmä ainukõnõ ülesastja Raudketi Elis (Verska gümnaasium, oppaja Hoidmõtsa Ilme)

  Võro instituudi avvuhind – Lehtmäe Erik-Villem (Sabõrna põhikuul, oppaja Tammeoro Saidi);

  Nopri talo avvohind –Koppeli Siim (Puiga põhikuul, oppaja Ruuli Helve)

  Kauksi Ülle avvohind –Kaasiku Ingrid, Kikka Liis, Vingi Raimond, Resti Kätlin (Võro Kreutzwaldi gümnaasium, oppaja Linnamäe Helena)

  hää näütlemise avvohind – Sepä Eliise-Mariin (Kääpä kuul, oppaja Kähri Jana)

  Sänna mõisakeskusõ avvohind – Pikäkannu latsi juhendaja Kronbergi Kadi.
   
   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin