Nummõr' 250
Radokuu 7. päiv 2012
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Presidendi avvomärk lõõtspilli vahtsõ elo iist
 • Uudissõ
   
 • Vana Võromaa ettevõtlust pidänü tugõma uma programm
 •  
 • Hindätiidmise avvohind
 •  
 • Läänemaa võrokõsõ saiva kokko
 • Elo
   
 • Sõavägi oppas koton kah kõrda nõudma
 • Märgotus
   
 • Kultuur + ettevõtlus = elo
 •  
 • Miä avitanu maal ello hoita ja nuuri tagasi tuvva?
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Vana pilt kõnõlas
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
   
  Presidendi avvomärk lõõtspilli vahtsõ elo iist
   
  Harju Ülle
  ylle@umaleht.ee
    
   
  Tartese Heinolõ om Põlvast saanu lõõdsapääliin, Heino om opanu vällä kümnit lõõdsamängjit ja ello herätänü lõõtspille meisterdämise. 
    
  Põlva lõõtspillikooli hing, lõõdsapäivi kõrraldaja ja pillimeistri, Savõrna lõõdsamiis Tartese Heino saa lõõtspillimängo vahtsõst avvo sisse nõstmisõ iist presidendi käest Valgõtähe V klassi teenetemärgi.

  Põlva lõõtspillikooli hing, lõõdsapäivi kõrraldaja ja pillimeistri, Savõrna lõõdsamiis Tartese Heino saa lõõtspillimängo vahtsõst avvo sisse nõstmisõ iist presidendi käest Valgõtähe V klassi teenetemärgi.

  Teno Tartese Heino vidämisele ja härgütämisele om lõõtspillimängohuviliisi nii pall’o saanu, et Põlva muusigakooli ruumi tüküse näile ahtakõsõs jäämä.

  Tartese Heino herät’ vahtsõlõ elolõ ka Teppo-tüüpi lõõtspille meisterdämise.

  «Tä tege lõõtspille umbõ häste ja tõistmuudu varatsõmbist lõõdsameistrist om nõun ummi tiidmiisi ka lahkõlõ jagama,» kitt Tartese Heinot Haanist peri lõõdsamiis Noormaa Tarmo. «Heino man käü kuun ka lõõdsameistride klubi, kon sis ütstõsõ tiidmiisi tävvendedäs. Heino om hää, lahkõ inemine ja tä mõist hindä ümbre luvva väega hää õhkkunna. Tuuga om tä käümä touganu tävveste lõõtspillirevolutsiooni. Või üteldä, et tä om lõõtspilli vaim vai hing. Sändsit sädeinemiisi tulõ hoita.»

  Seo kuu 19. pääväl peetäs Põlvan Tartese Heino 60. aastaka juubõli pito. Pall’o õnnõ Heinolõ avvomärgi ja juubõli puhul ka Uma Lehe toimõndusõ puult!

    
  Kittä omma saanu tõsõki Võromaalt peri inemise ja ettevõtmisõ:

  Kultuurkapitali rahvakultuuri tsihtkapitali üts aastaavvohind – Urvastõ kotussõperimüse raamat «Mõtsast löütü kerik», päämine kokkosäädjä om Valpri Valdo

  9. kotus 2011. aastagal Eestin kõgõ inämb müüdüisi raamatidõ edetabõlin – Mehkamaalt peri rahvaperimüse uurja Kõivupuu Marju raamat «101 pühäpaika»

  Kultuurkapitali kirändüse aastaavvohind – Harglõst peri Hargla Indrek (peris perekunnanimi Sootak) «Apteeker Melchiori» romaanisar’a ja hää kirotamisõ mõistmisõ iist

  Tartomaa Kultuuripärli preemiä – Võrolt peri dirigent Kochi Triin

  Valgetähe IV klassi teenetemärk – Võrolt peri võrkpallitriinjä, parhilla Eesti miihi võrkpallikuundisõ juhendaja Keele Avo
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin