Nummõr' 247
Joulukuu 27. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võro keele mõistminõ rahvaloendusõl kirja!
 • Uudissõ
   
 • Keelepesätsirk linnas’ pessä
 •  
 • Teküs talvõkuul latsilõ
 •  
 • Tal’na võrokõisi ansambli Liiso – 15
 • Elo
   
 • Tõist kõrda Afgaanimaa sõan
 •  
 • Põssa – tsiga pini iist
 • Märgotus
   
 • Jutt paiklikust söögist
 •  
 • Mu elo edimädse jõulu
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Kiri
  Vana pilt kõnõlõs
  Perämäne külg
   
   
  Võro keele mõistminõ rahvaloendusõl kirja!
   
  Võro keele mõistminõ rahvaloendusõl kirja!

  Mõnõ päävä peräst tulõ 2012. aasta ja pääle nakkas rahvaloendus. Edimäst kõrda saa rahvaloendusõ aigu kirja panda ka tuu, ku mõistat võro kiilt.

  Seoniaoni olõ-i saanu tuud tetä. Tuuperäst olõ-i ka teedä, ku pall’o täpsele eläs Eestin võrokõisi ja ku pall’o mõistva võro kiilt.

  Rahvaloendusõ küsümüs om külh keerolidsõlt kirja pantu, a tuu «keelekuju, murre või murrak», midä küstäs, omgi uma kiil, võro kiil, midä mi tan vanal Võromaal egä päiv kõnõlõmi.

  Tuud olõ-i vaia pelädä, et vast ti ei kõnõlõ «õigõt» võro kiilt. Mi kiil omgi tsipakõsõ esimuudu Harglõn, Põlvan, Räpinäl ja muial, eski naabrikülän võidas joba tsipakõsõ tõistmuudu kõnõlda, ku ti kodo ümbre.

  Tuudki massa-i pelädä, kas iks mõistati umma kiilt küländ häste. Keele mõistmisõs peetäs tuud, ku saat keelest arvo ja mõistat ka esi kõnõlda. Keelemõistmisõ häädüst kiäki mõõtma nakka-i.’

  Hää seo kandi inemise, pankõ julgõlõ uma keele mõistminõ rahvalugõmisõl kirja! Pruugimi taad aoluulist võimalust, mis om meile antu, et saia teedä, ku pall’o om võrokõisi, uma keele kõnõlõjit.

  UL
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin