Nummõr' 68
Vahtsõaastakuu 18. päiv
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Eelektriga lätt viil aigu
 •  
 • Generaatori-äri häidses'
 •  
 • «Mino Võromaa» uut latsi kirätöid
 •  
 • ETV näütäs vilmi veeremaast
 • Elo
   
 • Sõakavalusõ Krooksu muudu
 • Märgotus
   
 • Inemine ja puu
 •  
 • Lauritsa Piitre: raha iist saat odavit asjo
 • Innembi
  Perämäne külg
  Küsütlüs
   
   
   
  1967. aasta torm'
   
   
  «Parhillanõ torm' võtt' miljon' tihumeetrit mõtsa, 1967. aasta torm' kuus' kõrda inämb!» mäletäs elopõlinõ Rõugõ kandi mõtsamiis', inneskine Erästvere mõtsaülemb Tiivoja Jaan (71).

  1967. aasta põimukuu keskpaigan müllänü torm' tekk' kõgõ inämb kurja Põh'a-Eestin ja sinnä saadõti tuulõmurdu koristama ka võrokõisi. «Meil oll' plaan' korista Järvamaal Väätsa mõtskunnan 1600 tihumeetrit,» kõnõlõs Jaan, kiä oll' tuudaigu viil abimõtsaülemb.

  «Tehnikat muidoki tuudaigu pääle mootorsae «Družba» es olõ,» om täl meelen. «Vällävidämises olli kah õnnõ tavalidsõ traktori. Laasiti käsitsi.»

  Kanepi kandi mehe teiväki Väätsal tüüd mitu nädälit. Ummamuudu lugu juhtu Kanepi pääl tunnõt mehega, kedä kutsuti Eelevandis. «Tä oll' ränk miis', joomamiis' kah,» seletäs Jaan. «Kanepin oll' joonu ja platsi jõudõn es lähä mõtsa: timä piät kosuma. Kats' päivä kosusi. Mehe joba ütli, et mis tõiti tast joodikust siiä, õnnõ süü ja maka.»

  A Eelevant ütel': «Kaegõ, ma tii viil uma normi täüs ja pall'o inämbki, ku ti siin tiiti!» Jaani sõnno perrä nii ka oll'. «Kolmandal pääväl läts' tüüle ja tekk'ki tüüd varavalgõst illadsõ õdaguni,» märk' tä.
  A tull' ka uma mõts kõrda tetä: Erästvere mõtskunnan oll' 8867 tihumeetrit tormimurdu, näütüses Sõrõstõ vaht'kunnan oll' pilt' peris kurb (kae pilti).

  Jaan mäletäs viil ütte tormikahju – tuud tekk' 1951. aasta tromb'. «Paalin Kanepi-Kärgula vaihõl võtsõ torm' maaha kõik' mõtsa mäki päält vasta Pühäjõkõ,» ütles Jaan, kiä oll' sis edimäst aastat mõtsavalvõinspektor'.

  Harju Ülle
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  «Siin oll' pini!»

  Kunstnik Navitroll'a ikk takan ravvast pinni, miä päti tält är varasti (SLÕL)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!