Nummõr' 243
Märdikuu 1. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõtsavelli ümbrematminõ
 • Uudissõ
   
 • Tulõkil om näütüs savvusannust ja savvusannapäiv
 •  
 • Võigõluisi täüs võro keele nätäl
 • Märgotus
   
 • Uma keele mõistminõ rahvaloendusõl kirja!
 •  
 • Preedeni Ulla: ku sul omma hää mälestüse, tahat kodopaika tagasi
 • Elo
   
 • Simunapäävä laat Lindoran
 • Juhtkiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Jutuvõistlus
  Vana pilt kõnõlõs
  Aholämmi
   
  Mõtsavelli ümbrematminõ
   
      
   
   
      
  Minevä puulpäävä matõti Osola kalmuaida ümbre kolm Haamastõ külä Hindriku talo lahingun (kutsutu ka Määritsä lahingus) hukka saanut mõtsavelle: Tatriku Erna, Tiitsa Kalju ja Palava Aksel.

  Inne olli nä matõdu sinnäsamma lähküle, õkva kalmuaia tiiotsast üle tii mõtsa ala. Inneskidse matmispaiga ümbre oll’ ka matal aiakõnõ. Mõnõ aasta iist raoti tuu mõts maaha ja mõtsavelli matmispaik jäi lakõ pääle. Tuuperäst otsustõdi, et õigõmb olõs nä kalmuaida ümbre matta.

  Hindriku talo lahing oll’1946. aastaga 1. mahlakuul. Mõni nätäl inne tuud, 13. urbõkuul, olli mõtsavele rünnänü vallakeskust Osolat ja võimu terves pääväs hindä kätte võtnu. Mõtsavelli uurja Aaropi Kalju om kirotanu 1946. aasta 1. mahlakuul peetüst Hindriku lahingust, et joba kellä 6 aigu hummogu olli NKVD-lasõ talo ümbre piirdnü ja pruuvnu talomajja sisse minnä, a tuu rünnäku leivä hinnäst talon käkvä mõtsavele tagasi.

  Pagõvidõ NKVD-laisi takan pruuvsõva säidse mõtsavelle majast vällä tulla ja piirdmistsõõrist läbi mõtsa poolõ paeda, a tuu es õnnistu. Kats miist, Tiitsa Kalju ja Palava Aksel, saiva hukka, Tartiku Erna jäi piirdjidõ kätte ja ülejäänü pagõsiva majja tagasi.

  Tatriku Erna, kiä NKVD-laisi ja mõtsavelli vaihõl läbikõnõlõmiisi pidi, sai katõ tulõ vaihõl hukka mõni tunn ildampa.

  Lahingut peeti ligi katõssa tunni ja lõpus palliva neli mõtsavelle ja kats taloinemist majja sisse. A Tatriku Erna, Tiitsa Kalju ja Palava Aksli laiba viidi Osolalõ ja panti meieri kuuri saina viirde kimmästegemises ja rahva hirmutamisõs vällä. Päält tuud matõti nä kalmuaia tii vasta mõtsa ala.

  Nüüt sis, 65 aastakka ildamba, matõti nä avvotallitusõga ümbre kalmuaida.


  Rahmani Jani jutt, Jaasoni Maidu Pildi

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin