Nummõr' 239
Süküskuu 6. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma kandi tarkus koolin
 • Uudissõ
   
 • Keelepesäkeisi tulõ Võromaal mano
 •  
 • Rõugõn om jäl seenenätäl
 •  
 • Vanavanõmbidõ päiv Moskvitšega
 • Märgotus
   
 • Oh, kooliaig!
 • Elo
   
 • Roovimüübliga leib lavva pääle
 •  
 • Kuis võrokõsõ tsirka kutsva
 • Juhtkiri
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Juhtkiri: Hää oppaja pand kooli helkämä
   
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Rõõm kuulda, et väiku maakooli omma naanu umma näko otsma. Ku koolil om kimmäs uma nägo ja huvitavamb opikava ku keskmädsen koolin, sis meelütäs tuu sinnä ka kavvõmba kandi latsi.

  Nii või väiku kuul kinnipandmisõst päsedä ja latsõ võiva saia säändsit tiidmiisi, midä egäüts saa-i. A kõgõ tuu man omma iks kõgõ tähtsämbä hää oppaja. Säändse oppaja, kiä tundva umma alla häste, mõistva tuud ka opada ja miildüse latsilõ. Hää, et Pikäkannu ja Lüllemäe kuul omma saanu hindäle perimüskultuuri oppaja, kiä om Eestin tunnõt professionaalnõ perimüsmuusik ja viil vanalt Võromaalt peri kah.

  Usu, et timä tunni olõsi põnnõv kullõlda mitte õnnõ latsil, a ka tõisil oppajil ja muusigahuviliidsil latsõvanõmbil.

  Ülikuulõl om kommõ kutsu kasvai ütes aastas tudõngiid oppama mõni uma ala pääl tark ja hää sõnasäädjä inemine, kiä olõ-i ammõdi poolõst oppaja. Säänest muudu võisi inämb ka harilikku kuuli tuvva.   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin