Nummõr' 239
Süküskuu 6. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma kandi tarkus koolin
 • Uudissõ
   
 • Keelepesäkeisi tulõ Võromaal mano
 •  
 • Rõugõn om jäl seenenätäl
 •  
 • Vanavanõmbidõ päiv Moskvitšega
 • Märgotus
   
 • Oh, kooliaig!
 • Elo
   
 • Roovimüübliga leib lavva pääle
 •  
 • Kuis võrokõsõ tsirka kutsva
 • Juhtkiri
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Roovimüübliga leib lavva pääle
   
  Peedosaarõ Kaisa
   
    
   
  Talivee Tauno (hääd kätt) Põlva ökofestivaali aigu roovimüübli tegemist oppaman 
    
  Mooste küle alt Noorits-Mõtsküläst peri puutüümeistri Talivee Tauno (36) tiin roovimüübliga leevä lavva pääle.

  «Innemb, ku ma esi viil seo as’aga es tegele, kai, et no kiä om sääne ull ja pand säändse jälehüse hindäle kodo. A ku sai uma edimädse pingi valmis, sis paistu, et peris äge. Nii jäigi seo tüü pääle,» tulõtas Tauno miilde umma edimäst kokkoputtumist roovimüübliga.

  Egä algus om rassõ ja nii es olõ Tauno tüüga kah kõik kundõ edimält peris rahul.

  «Külmpressitü linaõli, midä ma edimält tarviti, es kuio kõrraligult är. Vaihti õli vällä: pruugi linaõlivärnitsät, tõmba tuud pääle kats kihti. Kuios kolmandas pääväs ilosahe är, tuud pinda saa häste puhasta kah. Nüüt om õnnõ hääd kuulda ja vana kundõ andva joba vahtsiid telmiisi sisse,» ütles Tauno.

  Et taa tüü om käsitüü, sis omma roovimüübli hinna peris krõpõ: kapp 300, säng 180, aiamüübli 160 euro ümbre, a müüblimeistri tüüpuudusõ üle ei kurda.

  Kõgõ inämb tellitäs timä käest sänge, 70 protsõnti kundõdõst om pääliinast.

  Ega seo tüü nüüt nii kerge kah olõ-i, et mugu tiit ja raha juusk karmanilõ.

  «Tipphuuaig om iks kevväi ja suvi, talvõ iin om väiku hirm. A parhilla om niipall’o tüüd, et hariligult alosta umma tüüpäivä kellä viie-kuvvõ aigu hummogu ja lõpõda katsa-ütsä aigu õdagu,» kõnõlas Tauno.

  A pikä tüüpäävä, õnnõ üte väiku pausiga – «ku ma tunnõ, et kõtt lätt väega tühäs» –, nakkasõ tervüse pääle.

  Taunol and tervüs joba tunda. Kõgõ inämb vaivas tedä peenükene lihvmistolm, miä tulõ eski läbi tolmumaski.

  A muu tüü pääle tä ka joht inämb minnä ei taha. «Olõ uma ao peremiis ja teeni nüüt õnnõ hindäle, umalõ perrele rahha,» ütles miis.

  Matõrjaali löüdmine om kah parhilla rassõ. «Innemb oll’ hää. Lätsit langi pääle ja sait säält niipall’o ossõ ku vaia. A nüüt vinnatas jo kõik purustegemisele,» om Taunol murõ.

  Tä kõnõlõs, et tarõmüübli tegemise man pruuk tä mõtsast-langi päält kor’atut kraami siski veidü, päämine matõrjaal om 5 cm paks pedäjäplank. «Tuud piät ostma ja tuu mass peris pall’o, niisama tulõ osta ussõhinge, suhvli-liuguri ja muu sändse vidinä,» seletäs Tauno.

  Roovimüüblit pand Tauno kokko tappõga. «Tapi ja mulgu vaihõlõ panõ liimi ja tii viil egäsugutsit salalukkõ kah. Ega tan midägi keerulist olõ-i,» kõnõlas tä umast tüüst lähembält.

  Kõgõ suurõmb tüü, mis Tauno om tennü, om rõivakapp. «Seo man oll’ kõgõ rohkõmb tüüd.

  Kõik suhvli ja ussõ tull’ jo eräle tetä. Käepideme ja nii edesi,» tulõtas miis miilde.

    
   
  Talivee Tauno roovimüübli 
    
  Vanasõna ütles, et kängsepä käävä iks pallidõ jalgoga, ja nii om ka Taunoga. «Mul ei olõ koton üttegi roikaasja. Aigu lihtsäle olõ-i, et hindäle midägi tetä,» ütles miis.

  Tuust huulmalda, et müüblimeistri tüü olõ-i lihtsä, tege tä mõnigi kõrd ka häätegemist.

  «Pokumaa pallõl’, et ma teesi näile hällü. A ma tiiä, et näil om rahha veidü, sis mõtli, et ah, tii ilma rahalda,» ütles meistri.

  Tõisi opada Taunolõ väega ei miildü. A minevä kuu keskpaigan meelütedi tä siski Põlva ökofesti tüütarrõ müüblitegemist oppama.

  «Rassõ oll’,» ütles miis oppaja-ammõdi kotsilõ. «Mullõ miildüs rohkõmb uman nukan olla ja hindäette nokitsa. Kõik käü jo pilte perrä. Kaet pilti ja saat õkva arvu, mis tegemä piät!»