Nummõr' 239
Süküskuu 6. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma kandi tarkus koolin
 • Uudissõ
   
 • Keelepesäkeisi tulõ Võromaal mano
 •  
 • Rõugõn om jäl seenenätäl
 •  
 • Vanavanõmbidõ päiv Moskvitšega
 • Märgotus
   
 • Oh, kooliaig!
 • Elo
   
 • Roovimüübliga leib lavva pääle
 •  
 • Kuis võrokõsõ tsirka kutsva
 • Juhtkiri
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Vanavanõmbidõ päiv Moskvitšega
   
  Puulpäävä, 10. süküskuul tulõ Varbusõl Eesti suurõtiimuusõumin vanavanõmbidõ päiv. Tuul puhul, et timahava saa sõidumassin Moskvitš 65aastadsõs, om päävä põhiteema tuu umal aol üle Nõvvokogodõ Liidu tuntu massin. Kell 13 saagi muusõumin kokko hulk Moskvitše. Kiä paiga pääle Moskvitšiga sõit, toolõ om üllätüs.

   
  Tsiistren saa kangakudamist oppi
   
  Tsiistre küläkoda kuts huviliidsi piili pääl kudamisõ opitarrõ.

  Seo om Tsiistre linamuusõumi opitarri sar’an edimäne oppus. Kangakudamisõ opitarõ alostas tüüd süküskuu lõpun.

  Huvilidsõ saava hinnäst kirja panda kristina@lingua.ee vai tel 503 1514.


  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin