Nummõr' 239
Süküskuu 6. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Uma kandi tarkus koolin
 • Uudissõ
   
 • Keelepesäkeisi tulõ Võromaal mano
 •  
 • Rõugõn om jäl seenenätäl
 •  
 • Vanavanõmbidõ päiv Moskvitšega
 • Märgotus
   
 • Oh, kooliaig!
 • Elo
   
 • Roovimüübliga leib lavva pääle
 •  
 • Kuis võrokõsõ tsirka kutsva
 • Juhtkiri
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Vana pilt kõnõlõs
   
  Rõugõn om jäl seenenätäl
   
    
   
  Rõugõn opatas, midä kikkasiinist päält suusti viil tetä saa 
    
  5. süküskuul lätsi jälki valla Rõugõ seenepäävä. Joba neländät kõrda saava seenetiidläse ja -korilasõ kokko, et ütenkuun uuri, mis mi mõtsu seen kasus.

  «Seenevana Parmasto Erast om ütelnü, et ku siini ei olõssi, saasi mi plannõdist kipõstõ prügümägi, selle et just seene lahkva kõkkõ orgaanilist, pääas’aligult puud. Ja ku mõtõlda, mis olõs mõts seenildä. Tuu olõs pia sama mis lumõlda talv,» kirot’ seenenädäli kõrraldaja Tuberiku Toivo kõiki huviliidsi seenenädälile kutsõn.

  Siini välläpanõk om Rõugõ rahvamajan valla nikani ku puulpääväni kellä 10–19, pühäpääväl kellä 15ni.

  «Inemise omma harinu süümä väega vähätsit siini. Söögisiini ilm om pall’o rikkamb ja söögitegemise kultuur viil inämb. Seost tulõ juttu seenekulinaarian, mis tüütäs puulpäävä ja pühäpäävä,» selet’ Tuberiku Toivo.

  Peris vana tava om siiniga langa värmi. Seod oppas seenenädälil Gailiti Airi.

  Vahtsõnõ asi om seenepidol kodoaialaat, sääl om nall’a tegemän ka meediämiis Rohke Debelakk. Tulõ ka purgisiini konkurss. Seenenädäli kotsilõ saa inämb teedüst Viitinä luudushariduskeskusõ kodolehe päält www.viitinalhk.ee.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin