Nummõr' 238
Põimukuu 23. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põrmandu alt löüti tarõsuurunõ kivi
 • Uudissõ
   
 • Kama Kaido sai «Kanepidse hammõ»
 •  
 • Võrol tulõ keelepesäpäiv
 •  
 • Sõira- ja piimäpukipido Kiidil
 • Märgotus
   
 • Hassi Maanus: Valgjärve telemast jäi napilt võtmada!
 •  
 • Kodokandi ratu pääl kävveh
 • Elo
   
 • Kodonõ suvõülikuul
 •  
 • Kunaginõ paaripandja nuurpaari kuldpulman
 •  
 • Jälki «uma» kotus man
 •  
 • Laagrist vaibaga kodo
 • Juhtkiri
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Pääliinan hädän
   
  Lätsi pääliina. Ma olõ õks sääl sugulaisil külän käünü. Sai teedä, et mul om viil üts sugulanõ sääl – 75aastanõ. Kai, et käü tuul kah külän. Tä eläs Õismäel.

  No võtsõ pruukosti üten ja lätsi. Kõlisti inne, et tulõ, ja küsse, mis tuu majanummõr ja kõrd om. Vanainemine ütel’ mullõ, et 126 ja 7. kõrd.

  A sääl Õismäel omma jo nuu maja nigu tsõõri pääl. Sai joba pia säändse numbri manu, ku jäl tull’ väikumb nummõr. Sõs es saa muidu, ku hoitsõ uma mobla kõrva man ja vanainemine opas’.

  Ega sa sääl õkvalt ussõst sisse ei saa – jälki tull’ helistä. Vanainemine ütel’, et tulku ma aga 7. kõrra pääle. Naksi sõs lifti otsma, a es lövvä. Astsõ treppi müüdä üles. Mõtli, et kuis inemise kül sinnä üles jõudva kävvü.

  Ku ma ussõ taadõ sai, sõs olli nii väsünü, et es jõvva tereki üteldä. Vanaprovva küsse, mille ma lifti es pruugi. Ma uursõ sõs, kos tuu lift om.

  Tull’ vällä, et nuka takan. Naardsõmi tükk aigu. Aimi uma jutu är ja sõs ma ütli, et nüüt lää liftiga alla. Vanaprovva sõs selet’, et ku täl poig aastit tagasi koolist tull’, oll’ lift katski lännü. Poig uutnu tükk aigu, seeni ku remondimehe tulliva.

  Nüüt mõtli külh, kas julgu minnä, a no jalaga kah es viisi astma nakada. Õnnõs läts’ kõik õnnõs. Sõs mõtli külh, et tuu ütelüs om õigõ: nigu mõtsast tulnu.


  Võrukõnõ maalt

  (Kirotaja nimi om lehele teedä)

   
  Frey hõim sai kokko
   
  Põimukuu 6. pääväl tulli Haanimaal kokko Karl Ludwig Frey 60 perrätulõjat.

  Seokõrdnõ kokkosaaminõ oll’ jo ütsäs. Edimäst kõrda oll’ hõim kuun 1984. aastal Palojüril. Seokõrd olti kuun Koemetsa Marko Hällimäe talon.

  Alostusõs tõmmati vardahe vahtsõnõ hõimulipp, mille olli valmis tsehkendänü Karli poja Aleksandri latsõlatsõ Aile ja Õnnela.

  Vallategemise sõna ütel’ suguvõsa juhtkogo vanõmb Soka Sale, kes sai kaala ka juhtkogo ammõdimärgi.

  Platsi olli tulnu Frey Karli ja Lotta nelä latsõ perrätulõja. Aeti juttu, tävvendedi sugupuud, tetti pilti ja võeti mõõtu viktoriinin.

  Hää oll’ kaia väikeisi latsi, kink perält om jo tulõvik. Kõgõ väikumb hõimlanõ sündü seo aasta 1. põimukuul.

  Muusikat teivä Karli poja Gustavi latsõlats Koemetsa Vahur ja Aleksandri latsõlatsõlats Rohtla Lota-Loviisa.

  Vahtsõst saias kokko 2014. aastal Karli ja Lotta noorõmba tütre 100. sünnüpäävä avvus.


  Valsi Aile, Karl Frey suguvõsa juhtkogo liigõ


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin