Nummõr' 238
Põimukuu 23. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põrmandu alt löüti tarõsuurunõ kivi
 • Uudissõ
   
 • Kama Kaido sai «Kanepidse hammõ»
 •  
 • Võrol tulõ keelepesäpäiv
 •  
 • Sõira- ja piimäpukipido Kiidil
 • Märgotus
   
 • Hassi Maanus: Valgjärve telemast jäi napilt võtmada!
 •  
 • Kodokandi ratu pääl kävveh
 • Elo
   
 • Kodonõ suvõülikuul
 •  
 • Kunaginõ paaripandja nuurpaari kuldpulman
 •  
 • Jälki «uma» kotus man
 •  
 • Laagrist vaibaga kodo
 • Juhtkiri
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Sõira- ja piimäpukipido Kiidil
   
  26. põimukuu pääväl omma Rõugõ lähküle Kiidi turismitallo oodõdu sõirahuvilidsõ – lisas Eesti meistriile omma kohal Läti rahvussöögi tegijä.

  Päiv nakkas pääle kell 12 sõiralaaduga. Kõivupuu Marju kõnõlas sõirast ku Võromaa pühäpäävä- ja egapääväsöögist, Kronberga Lasma tutvustas Läti jaanisõira. Kell 14.30 nakkas sõirategemisoppus nii Eesti ku Läti meistride käe all.

  Kell 18 tetäs valla vahtsõnõ piimäpukk. Tulõ ka piimäauto, kohe saava peris- vai täüspiimä valla kõik pidolidsõ. Kink piim om sõirateos kõlbulik, tuu saa õdagu piletildä pitto, kon mängvä Fibrill, lõõdsa- ja kandlõmängjä.


  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin