Nummõr' 238
Põimukuu 23. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Põrmandu alt löüti tarõsuurunõ kivi
 • Uudissõ
   
 • Kama Kaido sai «Kanepidse hammõ»
 •  
 • Võrol tulõ keelepesäpäiv
 •  
 • Sõira- ja piimäpukipido Kiidil
 • Märgotus
   
 • Hassi Maanus: Valgjärve telemast jäi napilt võtmada!
 •  
 • Kodokandi ratu pääl kävveh
 • Elo
   
 • Kodonõ suvõülikuul
 •  
 • Kunaginõ paaripandja nuurpaari kuldpulman
 •  
 • Jälki «uma» kotus man
 •  
 • Laagrist vaibaga kodo
 • Juhtkiri
  Kirä
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Võrol tulõ keelepesäpäiv
   
  29. põimukuul kell 10 tulõ Võro instituudin teedüspäiv, kon saa teedä, miä om umakeeline latsiaiarühm vai keelepesä.

  As’atundja Saarikivi Janne ja Pasaneni Annika Soomõst kõnõlõsõ, kuis om keelepesä tüüd kõrraldõt Soomõ ja Vinnemaa sugurahvidõ man. Tsipakõsõ saava joba umast tüüst kõnõlda ka võrokeelidse latsihoitmisõ iistvõtja.

  Ütenkuun arotadõn piässi selges saama, kuis tetä võrokeelitsiid keelepesärühmi ja minkjaos tuu hää om. Vana Võromaa vallavanõmbidõ, liinajuhtõ ja latsiaiadirektride kõrval oodõtas üten märgotama kõiki huviliidsi.


  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin