Nummõr' 237
Põimukuu 9. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõtsast leib lavva pääle
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi saatkund Seto kuningriigin
 •  
 • Ökofestivaalil tetäs kodokanti kinämbäs
 •  
 • Tuu uma kell näütüsele tiksma!
 • Märgotus
   
 • Mõtsa Kaire:umast kraamist saa hää süük ja avitat viil talopidäjit kah!
 • Elo
   
 • Mesipuu talon talotöid kaeman
 •  
 • Suidsusannan saiva iho ja heng puhtas
 •  
 • Luuduskaitsja saiva kokko Pähnin
 •  
 • Võrokõisi kandlõkontsõrt Villändin
 • Juhtkiri
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Hüvä nõu
   
  Võrokõisi kandlõkontsõrt Villändin
   
    
   
  Piho Ann-Maria Villändi folgil 
    
  Minevä kuu lõpupäivil Villändi folgil anni Võromaa muusigu Lepassoni Kadri ja Soone Kati üten uma opilasõ Piho Ann-Mariaga kats ilosat kandlõkontsõrti. Näide kandlõmäng oll’ kõrraga õrn ja tukõv, tasanõ ja särtsu täüs.

  Edimäst kõrda naksi nä kuun mängmä üle aastaga tagasi, ku har’oti Hiiu folgis.

  Villändi folgi kavan oll’ esitettüid lukõ, a ka viiuli-, parmupilli-, sokusarvõ- ja küläkandlõviise. Luu omma peri Võromaalt, Setomaalt ja muialt Eestist.

  Lepassoni Kadri ja Soonõ Kati omma Võro muusigakooli oppaja, Ann-Maria näile perrä kasunu opilanõ. «Ann-Maria om andõkas kandlõmängjä, kinka om hää kuuntüüd tetä. Tuu om oppajalõ suur rõõm, ku saat inneskidse opilasõga ku võrdnõ võrdsõga muusikat tetä,» ütel’ Lepassoni Kadri.

  Ojari Triinu jutt ja pilt


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin