Nummõr' 237
Põimukuu 9. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõtsast leib lavva pääle
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi saatkund Seto kuningriigin
 •  
 • Ökofestivaalil tetäs kodokanti kinämbäs
 •  
 • Tuu uma kell näütüsele tiksma!
 • Märgotus
   
 • Mõtsa Kaire:umast kraamist saa hää süük ja avitat viil talopidäjit kah!
 • Elo
   
 • Mesipuu talon talotöid kaeman
 •  
 • Suidsusannan saiva iho ja heng puhtas
 •  
 • Luuduskaitsja saiva kokko Pähnin
 •  
 • Võrokõisi kandlõkontsõrt Villändin
 • Juhtkiri
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Hüvä nõu
   
  Luuduskaitsja saiva kokko Pähnin
   
  16. hainakuul tulliva Antsla, Kanepi ja Räpinä luudusõsõbra Krabi kanti Pähnide, et 27. kõrda Eesti Luuduskaitsõ Seldsi (ELKS) Kagu-Eesti kokkutulõkit pitä.

  Liblikide näütüse man kõnõl’ Pähni luuduskeskusõ juhataja Tammemäe Helina. Sis minti konakidsõ Roosa mõtskunna kontori manu kõnõlõma inneskidsest mõtsaülembäst Denksi Vellost. Vello juhtsõ ELKS Varstu osakunna tüüd piaaigu 35 aastat. Seo aasta 6. põimukuul olõs tä saanu 75aastadsõs.

  Edesi sõidõti Kangsti lähküde Tammiku tallu, kon pernaanõ Tedre Urvõ umma ilusat aida näüdäs’. 2004. ja 2006. aastal nimmati tuu talu ilusambas kodus ja esiki president käve sääl.

  Sinnä tasus joba tuuperäst minnä, et kaia, kuimuudu saa vannu patu, pannõ ja muud ravvakollu aian är tarvita, ku nuu ilustõ üle värmi ja lilli täüs panda.

  Mõnistõ mõisapargin kõnõl’ Mõnistõ muusõumi juhataja Tulvistõ Hele mõisa aoluust.

  Kuutsilõ edesi sõitõn piätimi kõrras ka Häötedü Eesti Kodu mälestüskotusõ man. Olõ esi kah tuu Tsiberi-tii läbi käünü.

  Mõnistõ muusõumi man uutsõ Luudusõ Omnibussi rahvas Talinast. Kävemi kuun Harglõ surnuaian, Koiva puisniidü pääl ja Tellingumäe tornin.

  Edesi sõitsõmi joba Lätimaalõ Koivaliina. Koivaliina surnuaia pääl ommava haudu pääl säändsesama liivakivist vällä raodu risti nigu Harglõngi lätläisi haudu pääl. Nuu ommava saisnuva sääl joba uma 150 aastakka ja ei olõ viil är laonu. Leüdsemi, et Harglõn piäs risti peris eräle kaitsõ ala võtma. Muidu võiva nuu ütel pääväl kaonu olla ja tükk mi ja lätläisi ütist aoluku om jälki prügümäel.

  Kokkutulõgi lõpõtimi Mõnistõ pargi veeren mõisaherr Eduard von Wulfi perekunna havvaplatsi pääl. Wulfi havva pääle saiva lilli ja künnäl pantus, kona tä olõvat hää mõisaherr ollu. Wulfõ suguvõsa käen oll’ Eesti- ja Lätimaal piaaigu 40 mõisat.

  Tulõvanõ aasta saami kokku Räpinän.


  Silla Silver, ELKS Varstu osakunna esimiis


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin