Nummõr' 237
Põimukuu 9. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõtsast leib lavva pääle
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi saatkund Seto kuningriigin
 •  
 • Ökofestivaalil tetäs kodokanti kinämbäs
 •  
 • Tuu uma kell näütüsele tiksma!
 • Märgotus
   
 • Mõtsa Kaire:umast kraamist saa hää süük ja avitat viil talopidäjit kah!
 • Elo
   
 • Mesipuu talon talotöid kaeman
 •  
 • Suidsusannan saiva iho ja heng puhtas
 •  
 • Luuduskaitsja saiva kokko Pähnin
 •  
 • Võrokõisi kandlõkontsõrt Villändin
 • Juhtkiri
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Hüvä nõu
   
  Mesipuu talon talotöid kaeman
   
  Harju Ülle
  info@umaleht.ee
   
  Puulpäävä, 6. põimukuu pääväl kõrrald’ Mesipuu talo Kanepi vallan joba säitsmendä talotöie näütämise päävä «Rehepapi 7 ammõtit».
    
   
  Tarto miis Soka Indrek uut, kuna tõrvaahost tõrva nakkas tsilkma. Edimäidsi tsilku tull’ uuta kolm-neli tunni 
    
  «Lihvitu kivi lätt egä kõrraga iks ümärigumbas!» muhel’ kõrraldaja, Mesipuu talo pernaanõ Krukovi Maie ettevõtmisõ õnnõstumisõst kõnõldõn.

  Tälle hindäle oll’ kõgõ huvitavamb kaia tõrvaajamist. «No kolm-neli tunni kütsevä kõvastõ, inne ku tõrvatsilga tulõma naksi!» ütel’ Maie. Tõrva aiva taa tüü oppaja Rennu Madis ja Soka Indrek.
    
   
  Lambapügämist kaesõ huviga nii noorõmba ku vanõmba 
    
  Viil sai kaia ja oppi lastulüümist ja lastukorvi tegemist, palktarõ ragomist, teedä hobõsõ- ja lambakasvatamisõst ja muiõst vanaperätsist talotöiest.

  Timahava oll’ rahvast rehepapi pääväl hõrrõmbalõ ku varramba. «No seo kõrd tõmmas’ Seto kuningriik hulga inemiisi är, küläliisi käve alla 500,» selet’ Maie. «Et seol aol om nii pall’o ettevõtmiisi, sõs ei tiiä, kas tullõvaasta viil rehepapi päiv tulõ vai ei.»
    
   
  Reimanni Indrek lüü lastõ 
    
    
    
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin