Nummõr' 237
Põimukuu 9. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõtsast leib lavva pääle
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi saatkund Seto kuningriigin
 •  
 • Ökofestivaalil tetäs kodokanti kinämbäs
 •  
 • Tuu uma kell näütüsele tiksma!
 • Märgotus
   
 • Mõtsa Kaire:umast kraamist saa hää süük ja avitat viil talopidäjit kah!
 • Elo
   
 • Mesipuu talon talotöid kaeman
 •  
 • Suidsusannan saiva iho ja heng puhtas
 •  
 • Luuduskaitsja saiva kokko Pähnin
 •  
 • Võrokõisi kandlõkontsõrt Villändin
 • Juhtkiri
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Hüvä nõu
   
  Tuu uma kell näütüsele tiksma!
   
    
   
    
  Vana Võromaaga köüdedü noorõ kunstnigu uutva api tseieridega lavva- ja herätämiskelli korjamisõ man näütüse «Tartost är» jaos.

  Näütüs tetäs vallalõ 15. süküskuu pääväl Tarton Y-galeriin ja tuud saa kaia nikani ku 30.10.

  Ku tahat, et ka su kell saanu üten tõisi kelliga tiksu, sõs tuu seo kas esi Tartohe (Küütri 2, K-P kell 12-18), kõlista Platsi Liisolõ tel 5344 9983 vai kirota liisop@gmail.com.

  Võrokõsõ saava uma kellä tuvva ka lähembäle, Võro instituuti (Tarto uulits 48, Võro liin) Ojari Triinu kätte kas tõsõpäävä, 16.08 kell 10-11 vai 23.08 kell 14-15. Kellä külge köütke papõr uma nime ja telehvoninumbrõga. Kellä saa tagasi päält näütüse lõppõmist.


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin