Nummõr' 237
Põimukuu 9. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõtsast leib lavva pääle
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi saatkund Seto kuningriigin
 •  
 • Ökofestivaalil tetäs kodokanti kinämbäs
 •  
 • Tuu uma kell näütüsele tiksma!
 • Märgotus
   
 • Mõtsa Kaire:umast kraamist saa hää süük ja avitat viil talopidäjit kah!
 • Elo
   
 • Mesipuu talon talotöid kaeman
 •  
 • Suidsusannan saiva iho ja heng puhtas
 •  
 • Luuduskaitsja saiva kokko Pähnin
 •  
 • Võrokõisi kandlõkontsõrt Villändin
 • Juhtkiri
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Hüvä nõu
   
  Ökofestivaalil tetäs kodokanti kinämbäs
   
  Tulõva nädäli peetäs Põlva kandin kuvvõndat kõrda ökofestivaali «Rohilidsõmb elo».

  Timahava om pääteemas mõts. Saa üten seenetiidjäga mõtsan siini korjaman kävvü ja minnä mõtsa ka üten luudusõmehe Turovski Alekseiga. Viil saa oppi köögivillä ja marju purki pandma, vanna müüblit kõrda tegemä, roikist vahtsõt müüblit meisterdäma. Puulpäävä peetäs Karilatsin luudusligu kraami laata.

  Festivaali külälise saava ka katõl talgul üten lüvvä: tetä kinämbäs Piusa jõõ orgo ja Postitii viirt. Kõrraldaja imehtäse, et talgulisõs tahtjit om perädü hulga. «Piusa talgu kotussõ omma joba täüs, piät inemiisile är ütlemä,» ütel’ ökofestivaali üts kõrraldaja Mõtsa Kaire.

  Ökofestivaali kotsilõ saa lähkümbät teedüst kaia www.ecofest.ee päält.

  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin