Nummõr' 237
Põimukuu 9. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Mõtsast leib lavva pääle
 • Uudissõ
   
 • Võrokõisi saatkund Seto kuningriigin
 •  
 • Ökofestivaalil tetäs kodokanti kinämbäs
 •  
 • Tuu uma kell näütüsele tiksma!
 • Märgotus
   
 • Mõtsa Kaire:umast kraamist saa hää süük ja avitat viil talopidäjit kah!
 • Elo
   
 • Mesipuu talon talotöid kaeman
 •  
 • Suidsusannan saiva iho ja heng puhtas
 •  
 • Luuduskaitsja saiva kokko Pähnin
 •  
 • Võrokõisi kandlõkontsõrt Villändin
 • Juhtkiri
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Hüvä nõu
   
  Võrokõisi saatkund Seto kuningriigin
   
    
   
  Vana Võromaa saatkund Seto kuningriigin uma sildi all 
    
  Seto kuningriiki (peeti puulpäävä, 6. põimukuul) oll’ timahava edimäst kõrda kauplõma ja hinnäst näütämä kutsutu ka võrokõisi, kihnlaisi ja mulkõ.

  Setodõ naabri võrokõsõ näütsi hinnäst sildi «Vana Võromaa saatkund» all.

  Vällän oll’ 12 tegijät üle vana Võromaa. Näide siän sepp Niitvägi Väino (pildi pääl sildi all), lõõdsamiis Hinrikusõ Henrik (pildi pääl kural), söögi- ja käsitüümüüjä.

  «Võromaalõ esiumast kaupa võinu Seto kuningriigin inämbki nätä olla, a suvõl liigu-i teedüs kipõstõ ja pall’o jäivä hindäst teedäandmisõga ildas,» ütel’ Ojari Triinu, kiä avit’ võrokõisi Seto kuningriiki minekit kõrralda.

  Vana Võromaa saatkunnaga Seto kuningriigin olnu võrokõisil läts’ kauplõminõ häste ja nä arvsi, et ku kutsutas, võinu edespitegi sinnä minnä.


  UL

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin