Nummõr' 236
Hainakuu 26. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõtiatri Koorastõn
 • Uudissõ
   
 • Muinaskäsitüülaagri Urvastõn
 •  
 • Võro keskraamadukogo Jaigi päiv
 •  
 • Loosi nal’anaasõ – 10
 •  
 • Räpinäl tulõ nuuri perimüslaagri
 •  
 • XXII Kaika suvõülikuul Kanepin 12.–14. põimukuul
 • Märgotus
   
 • Kiviranna Urmas: ku iks rahvast hõikat, tulõva kõik kokko!
 • Elo
   
 • Ku umakandi tarkus ei massa...
 •  
 • Vanno taksojuhtõ meeletümpi mälehtüisi
 • Juhtkiri
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Murõ Eesti tulõvigu peräst
   
  Poliitigu ja riigiammõtnigu kulutasõ kõik ao är umavaihõlidsõ taplõmisõ pääle, näil jää-i aigu ja tahtmist eri paikkundõ hätiga tegelemises. Ummõhtõ olõs vajja haldusreform käändä as’aligu tsihi pääle.

  Eestin om 5–7 paikkunda, miä jääse silmä uma esierälidse keelepruugi ja kultuuriga. Nuu omma põliskultuurilidsõ maakunna. Rahuligult ja maamehe tarkusõga tulnu käümä panda kõgõlõ Eestile väega tähtsä haldusreform, miä pututas nii maakundõ ku valitsust.

  Maakunna pidänü olõma vana kultuuripiirkunna. Valitsusõn tulnu keskkunna- ja põllumajandusministeeriümist kokko tetä ütine maamajandusministeeriüm.

  Nii nigu Eesti riigi mõtõ om eesti keele ja kultuuri alalõhoitminõ, nii piäs ka tulõvaidsi maakundõ (kultuuripiirkundõ) ütes mõttõs olõma umakandi keele ja kultuuri alalõhoitminõ.

  Taa jutu takan ei olõ määnestki mu umma huvvi. Taa om lihtsä vanõmba inemise murõ Eesti tulõvigu peräst.

  Etsi Rein, inseneer ja mälumängjä Tartost

   
  Kiä saanu avita?
   
  Mul om kotoh vinneaignõ viikraan, katõ nupuga. Tuu kraani tihend läts’ katski ja vesi tsilgus maaha. A vinneaigsõ kraani tihendit saa-i osta ütestki Võro liina poodist. Üteldäs, et osta vahtsõnõ kraan, a tuu mass hulga rahha!

  Äkki om mõnõl hääl inemisel juhtumiisi koton alalõ mõni vinneaigsõ kraani tihend ja tä saa tuu är anda? Ma olnu tenolik! Mu nummõr om 5620 3371.


  Mari Võro liinast

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin