Nummõr' 236
Hainakuu 26. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõtiatri Koorastõn
 • Uudissõ
   
 • Muinaskäsitüülaagri Urvastõn
 •  
 • Võro keskraamadukogo Jaigi päiv
 •  
 • Loosi nal’anaasõ – 10
 •  
 • Räpinäl tulõ nuuri perimüslaagri
 •  
 • XXII Kaika suvõülikuul Kanepin 12.–14. põimukuul
 • Märgotus
   
 • Kiviranna Urmas: ku iks rahvast hõikat, tulõva kõik kokko!
 • Elo
   
 • Ku umakandi tarkus ei massa...
 •  
 • Vanno taksojuhtõ meeletümpi mälehtüisi
 • Juhtkiri
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Niigri võrokõist mängmä!
   
    
   
  Ruitlasõ Olavi, re˛issöör 
    
  Ma mõtlõ, et võro kultuuri tulõ kah globalisiirmä naada. Saa-i nigu mõtus kannu otsan mängi ja luuta, et nii midägi muutus!

  Võro põnõvusfilme tulõ vändädä. Mitu tükkü ja kõik mõtsavellist. Ja pääossa tulõ panda Rambo. Ku osta kõigi Rambo filme luba – veidükese tulõ muidoki stsenaariummi näppi, et filmi tegemise olnu Karulan ja aig nelä-viiekümnendä – , olõski kõrran.

  Stallooni Silvester om talomiis. Timä naanõ ja latsõ kiudutõdas Vinnemaalõ ja edimädsest jaost pääle nakkas Silvester õigust paika pandma. Timä mõist õnnõ võro kiilt ja nii ku kiäki midägi vinne vai eesti keelen piidsahtas, võtt miis uma poolõmeetridse ts’akilidsõ tuudsi vai automaadi ja tege tälle kipõ «keelekursusõ». Vinläisi vägimiist või mängi Lundgreni Dolph, a tibla osatäütjä levvämi siistsamast. Ei olõ nä viil kohegi kaonu.

  Tõnõ variants om rassismivastanõ film tetä. Triller. Sõs tulõ võrokõisi mängmises musta näütlejä võtta. Kõik Võromaa rahvas om niigri, a eestläse, vinläse, mulgi ja nii edesi omma valgõt karva. Sõs om filmikaejal lihtsämb arvo saia. Om must, om selge, et võro inemine, om tõist karva, sõs om võõras.

  Sisukäük om lihtsä... Võõras kultuur tulõ pääle ja Võromaa niigri läävä kõik aig valgõmbas.

  Nii ku mõni mõotus tulõ, lätt nahk tsipakõsõ hellembäs, vai sõrm valgõs, varbas, ütskõik.

  Ku kõik võrokõsõ omma valgõs lännü, leütäs Karula mõtsust üts tävveste must miis. Tuu om Rambo ja timä piät no võro as’a iist võitlõma nakkama. Ku tä eestläse maaha lüü, ei juhtu midägi, a ku mõnõ valgõ võrokõsõ tahtmalda är tsuskas, sis tuu satas maaha ja lätt koolnust pääst mustas nigu Rambogi. Sõs Rambo ikk:vellekene, es olõ sullõ pääle kirotõt, et sa uma olõt!

  Vai homoteema. Mart ja Villu eläse ütenkuun Rõugõ kandin. Mart putitas murotraktorit, Villu õiõndas köögin pottõ-pannõga. Rõugõ inemise omma väega lepligadsõ, näile miildüse Mart ja Villu...

  Globalisiirmine om käkitego, massikultuur niisama. Midä mi sõs passimi?


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin