Nummõr' 68
Vahtsõaastakuu 18. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Eelektriga lätt viil aigu
 •  
 • Generaatori-äri häidses'
 •  
 • «Mino Võromaa» uut latsi kirätöid
 •  
 • ETV näütäs vilmi veeremaast
 • Elo
   
 • Sõakavalusõ Krooksu muudu
 • Märgotus
   
 • Inemine ja puu
 •  
 • Lauritsa Piitre: raha iist saat odavit asjo
 • Innembi
  Perämäne külg
  Küsütlüs
   
   
   
  «Mino Võromaa» uut latsi kirätöid
   
   
  Võro Instituut' uut Võromaa latsilt kirätükke 18. latsi võrokiilside kirätöie võistlusõlõ «Mino Võromaa».

  Kirota võiva nii aoluulidsõ Võromaa latsõ ku ka latsõ muialt Eestist, kiä mõistva võro kiilt.

  «Kirotagõ kimmähe, massa-i pelätä, ku ka koolin viil võro kiilt opata-i,» härgütäs võistlusõ kõrraldaja Silmä Anu latsi umakeelitsit juttõ kirotama ja är saatma. «Ku iks om meelen häid lukõ, midä vanõma vai vanavanõmba omma kõnõlnu, sis om kogomik «Mino Võromaa» üts' kotussit, kon saassi sääntsit asjo alalõ hoita.»

  Võro Instituut' uut juttõ, miä omma üles kirotõdu imä-esä, vanaimä-vanaesä vai mõnõ külä vanõmba inemise käest.

  A kimmähe ka mõttit täämbädse ao koolielost, nal'akist juhtumiisist, kodopaigast ja kõgõst muustki.

  Oodõdu omma ekä sorti jutu, näütemängu, luulõtusõ, katõkõnnõ, arotusõ, mõtõlusõ, vaiõlusõ, kitmise ja ka kaibamisõ.

  Kirota võiva nii tsillokõsõ latsõ ku ka noorõ tütrigu ja pois'kõsõ (6–17 aastaga vannudsõn).

  Võro Instituut' uut juttõ ja luulõtuisi ildambalt 1. paastukuu pääväs (01.03.2005), Tartu 58, 65609 Võro liin vai e-kiräga wi@wi.werro.ee

  Ildambas jäänüid töid ei arvõstõda. Parõmba saava avvuhinna ja kõik' võiva näide töid lukõ vahtsõst kogomikust «Mino Võromaa 18».

  Teedüst saa tel 78 21 960.

  UL
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  «Siin oll' pini!»

  Kunstnik Navitroll'a ikk takan ravvast pinni, miä päti tält är varasti (SLÕL)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!