Nummõr' 236
Hainakuu 26. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõtiatri Koorastõn
 • Uudissõ
   
 • Muinaskäsitüülaagri Urvastõn
 •  
 • Võro keskraamadukogo Jaigi päiv
 •  
 • Loosi nal’anaasõ – 10
 •  
 • Räpinäl tulõ nuuri perimüslaagri
 •  
 • XXII Kaika suvõülikuul Kanepin 12.–14. põimukuul
 • Märgotus
   
 • Kiviranna Urmas: ku iks rahvast hõikat, tulõva kõik kokko!
 • Elo
   
 • Ku umakandi tarkus ei massa...
 •  
 • Vanno taksojuhtõ meeletümpi mälehtüisi
 • Juhtkiri
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  XXII Kaika suvõülikuul Kanepin 12.–14. põimukuul
   
  Riidi, 12. põimukuu päiv


  12.00 – tulõjidõ kirjapandminõ Kanepi seldsimajan (Weizenbergi 31)

  13.00 – lõunasüük

  14.00 – suvõülikooli alostus. Tervütüse, sõnavõtmisõ
  Kõnõlõmisõ Kanepi aoluust ja kultuuriluust:

  15.00 – Kõivupuu Marju «Midä ja kedä Kanepi rahvas vanast usksõ?»

  15.30 – Hirvlaane Milvi «Käpe naasõ Kanepi kihlkunna kultuuriluun»

  16.15 – Kõivu Ele «Kanepi naiskäsitüü, rahvarõiva»

  16.45 – Laili Margit «Kanepi kerigu aoluust»

  17.15 – «Juhan Weizenbergi kirä esäle» (Tagla Tähte ja Pettai Külli opilasõ)

  18.00 – muusõumitunn koolimajan (Pettai Külli)

  Latsilõ 15.00-18.30 tegemise kotussõ pääl

  19.00 – õdagusüük

  20.00 – Tamra Kaidu kerigukontsõrt

  20.00 ja 22.00 – Vidili Vaidu filmi Kanepi kultuuriluust ja ümbrekunnast

  22.00 – regilauluõdak seldsimajan (Kalla Urmas jt)  Puulpäiv, 13. põimukuu päiv

  8.00 – hummogusüük

  Kirändüs-kultuurilidsõ teema:

  9.00 – Elleri Kalle «Võro kiil ja muu sarnadsõ väikukeele maailman»
  9.30 – Ruitlasõ Olavi «Võrokiilne massikultuur»

  10.00 – Kauksi Ülle «Etendüskunst-edendüskunst»

  10.30 – Kronbergi Janika «Karl Ast-Rumor»

  11.00 – Kama Kaido «VKKF sünd ja alostus»

  11.30 – Arotus

  12.15 – Kanepi Raamatukülä avvuhinna «Kanepine hamõ» saaja välläütlemine

  13.00 – lõunasüük

  14.00 – Hirvlaane Milvi juhata jalotaminõ Kanepi alõvin ja kalmuaian

  15.30-18.00 – bussireis Kanepi–Koorastõ kandin

  Latsilõ 9.00-12.30 tegemise RMK Erästvere keskusõn (Saarõ Pilvi)

  14.00-17.00 – käelise-kunstilidsõ tegemise kotussõ pääl

  18.00 – õdagusüük

  19.30 – Rahmani Jani etendüs «Varetepalu» Koorastõ Suurõjärve veeren, mängvä Kanepi seldsimaja näütlejä ja segäkuur (Koorastõhe saa bussiga)

  22.00 – simman: Laube Kadri ja sõbra  Pühäpäiv, 14. põimukuu päiv

  8.00 – hummogusüük

  Luudusõteema:

  9.00 – Saarõ Evar «Kanepi kotussõnime»

  9.30 – Kalla Urmas «Kuis võrokõsõ tsirkõ kutsva?»

  10.00 – Sellise Urmas «Kotkad Lõuna-Eestis ja lähiümbruses»

  10.30 – Kuuba Rainer «Midä raotas ja ku pall’o raotas?»

  11.00 – Rohu Urmas «Looduskauni maastigu Kanepi kihlkunnan»

  11.30-12 – Soosaare Tiit «Kuis kasus tüüstüslik kanep, mis tuuga tetä saa?»

  12.30 – lõpõtaminõ

  Latsilõ 9.00-12.30 tegemise Mesipuu talun

  13.00 – lõunasüük

  Terve suvõülikooli ao näütüse seldsimajan ja koolimajan: Kalve Toomas, Vidila Valli, Kanepi naiskäsitüü jne.

  Süümine om Kanepi gümnaasiumi söögimajan. Süümises piät hindäst kimmähe teedä andma Sillamäe Üllele (ylle.sillamae@gmail.com, tel 5561 2427) kõgõ ildampa 7. põimukuu õdakus.

  Kiä hinnäst ette kirja pand, mass kolmõ päävä söögi iist 15 €, latsilõ (kooni 10 aastat) mass süümine 8 €. Kirjapandmalda tulõ säitsme söögikõrra iist massa 17 €, latsil 10 €. Egä päiv vallalõ ka väiku puhvõt seldsimajan, kon saa mekki Kanepi valla seldsi naisi tettüid süüke.

  Maada saa Kanepi gümnaasiumi klassiruumõn. Telgikotus om spordiplatsi pääl, kost koolimaja mano om 50 miitret.

  Teedüs: Sillamäe Ülle (ylle.sillamae@gmail.com, tel 5561 2427) ja Margna Epp (hinokad@gmail.com, tel 514 4718).
   
   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin