Nummõr' 236
Hainakuu 26. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõtiatri Koorastõn
 • Uudissõ
   
 • Muinaskäsitüülaagri Urvastõn
 •  
 • Võro keskraamadukogo Jaigi päiv
 •  
 • Loosi nal’anaasõ – 10
 •  
 • Räpinäl tulõ nuuri perimüslaagri
 •  
 • XXII Kaika suvõülikuul Kanepin 12.–14. põimukuul
 • Märgotus
   
 • Kiviranna Urmas: ku iks rahvast hõikat, tulõva kõik kokko!
 • Elo
   
 • Ku umakandi tarkus ei massa...
 •  
 • Vanno taksojuhtõ meeletümpi mälehtüisi
 • Juhtkiri
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Loosi nal’anaasõ – 10
   
    
   
  Loosi külävanõmb Tomsoni Viive Vahtsõliina rahvarõivin 
    
  16. hainakuu pääväl peeti Vahtsõliina vallan Loosi külapääväl ka külätiatripundi Loosi Nal’anaasõ kümnendät sünnüpäivä.

  Loosi naisi tükü omma pia kõik võrokeelidse. Maaelo nal’alist puult kujotas Loosi külävanõmb Tomsoni Viive üten Kirchi Kaie ja Palmi Helvega.

  Ku nal’atükke jaos ots Tomsoni Viive rõivit pulstipuutõst, sis küläpäävä pidolidsõmban jaon pand’ tä sälgä vagivahtsõ Vahtsõliina kihlkunna rahvarõiva.

  Viive ütel’, et kallis läts’ külh, a oll’ iks uhkõ tunnõ saista rahva iin, ilosa rahvarõiva sälän.

  Viive kitt’ viil tuud, et küläpäävä kõrraldamisõ man tull’ appi uutmalda hulga paiklikkõ inemiisi. Avitõdi raha ja kingitüisiga. Küläpääväle tull’ kokko üle saa inemise.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin