Nummõr' 68
Vahtsõaastakuu 18. päiv 2005
 • TOIMÕNDUS
 • OTSI
 • UMA LEHE TEL´MINE
 • ARHIIV'
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht'
  Uudissõ
   
 • Eelektriga lätt viil aigu
 •  
 • Generaatori-äri häidses'
 •  
 • «Mino Võromaa» uut latsi kirätöid
 •  
 • ETV näütäs vilmi veeremaast
 • Elo
   
 • Sõakavalusõ Krooksu muudu
 • Märgotus
   
 • Inemine ja puu
 •  
 • Lauritsa Piitre: raha iist saat odavit asjo
 • Innembi
  Perämäne külg
  Küsütlüs
   
   
   
  Generaatori-äri häidses'
   
  Inemise, kinkalõ eelektrit iks hädäste vaia oll', tuud pääle tormi ka saiva.
   
   
  Mõnistõn Kurõmäe laudan säädsevä nupumehe Hainoja Ülo ja Tulvistõ Oti juht'misõl är vana jossimootoriga generaatori, midä es olõ 20 aastat käümä pant.

  A kõigil es olõ säändsit vällä otsi ja tull' api otsi ärimiihi mant.
  Eskla Margus AS Ehitustööriistast, kost generaatoriid vällä renditäs, ütel', et hädälidse aiva tä kotost vällä õkva pühäpäävä hummugu.

  Edimädse generaatori rentjä olli tüüpilidselt poodi, kinka külmleti sulama naksi. A näütüses ka Rõugõ suuri maiu pääle võeti kõrraga 8-kilovatinõ vooluhõõrja.

  Ehitüstüüriistal (inneskine Stroman) om Võrol üte- ja kolmõvaasiliidsi generaatoriid nelläst katsõ kilovatini.

  Näütüses nelläkilovatinõ ütevaasilinõ mass kõgõ käibega 448 kruuni üüpäävän, katsõkilovatinõ kolmõvaasilinõ 590 kruuni üüpäävän.

  Pümme nädäli algusõn võeti är kõik' massina, a riidi olõs klient' joba esiki valli saanu.

  «Ma iks esi kah kõlisti inemiisile, et tuu, kiä taht telekat kaia, lupas äkki generaatori är tõsõlõ, kinkal om vaia näütüses lehmi nüssä,» kõnõl' Eskla Margus.

  Mehka tüükua juhataja Kääriku Kalle ütel', et näil läts' kõrrapäält valla suur' generaatoridõ ostminõ, a peris pall'o müüdi noid ärä ka joba suvõl.

  Kõgõ vähämb massin Mehka poodin and vällä kats' kilovatti, om hariligu Briggsi mootoriga ja võttõv liitri pentsu tunnin. Sääne mass 8800 kruuni.

  A om ka viie ja poolõ kilovatilist kolmõvaasilist diislit ja näütüses 32 kilovatti vällä andva generaator', midä saa traktori taadõ panda. Sääne kõlbas joba esiki suurõ lauda nüssimassina ja vähämbä veski jaos.

  Kääriku Kalle meelest om generaator sõski kõgõ õigõmb asi suvilaumanikulõ, kiä om joba aastit as'anda uutnu, kunas Eesti Energiä tälle ärvarastõdu traadi tagasi pand.

  Generaator' autu pagasnikust võtta ja keldrehe pobisama panda om jo kah lahendus.

  Saarõ Evar
   
   
  Mis sa arvat?
   
   
   
  Ilm
  Uma Internetin
   
   
   Kae, miä ütel´!


  «Siin oll' pini!»

  Kunstnik Navitroll'a ikk takan ravvast pinni, miä päti tält är varasti (SLÕL)


   
     
   Uma Lehe sõbõr!