Nummõr' 236
Hainakuu 26. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Suvõtiatri Koorastõn
 • Uudissõ
   
 • Muinaskäsitüülaagri Urvastõn
 •  
 • Võro keskraamadukogo Jaigi päiv
 •  
 • Loosi nal’anaasõ – 10
 •  
 • Räpinäl tulõ nuuri perimüslaagri
 •  
 • XXII Kaika suvõülikuul Kanepin 12.–14. põimukuul
 • Märgotus
   
 • Kiviranna Urmas: ku iks rahvast hõikat, tulõva kõik kokko!
 • Elo
   
 • Ku umakandi tarkus ei massa...
 •  
 • Vanno taksojuhtõ meeletümpi mälehtüisi
 • Juhtkiri
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
  Muinaskäsitüülaagri Urvastõn
   
  6. ja 7. põimukuu pääväl (6.–7.08.) tulõ Urvastõ seldsitarõn käsitüülaagri, kon opatas väega vanna käsitüüd: pronksehtit ja puutüüd tegemä, nõglaga kudama, langa värvmä.

  Laagri nakkas pääle 6. põimukuu hummogu kell 10. Edimält saa oppi pronksehtide tüütarõn. Tõnõ puul tüüpääväst (15–18) saa oppi nõglatehnikat.

  7. põimukuul kellä 10–12 saava latsõ oppi puukoorõst laivakõsõ tegemist. Kell 12–14 ja 15–18 om puutüü-opitarõ, saa tetä puust luidsast ja kaussi.

  Samal aol uutva huviliidsi ka kõotohu-opitarõ (saa oppi kõotohust anomidõ poimmist) ja langavärvmise opitarõ.

  Laagrin ütenlüümine om tasu iist, a kõrraldaja lupasõ laagrit ka niisama kaema tulla.

  Paiga päält saa osta ka esitettüid pronksehtit ja käsitüüriistu. Teedüst ja kirja panda saa klaar.anne@gmail.com, tel 529 2373.

  Ku aigu om, või Urvastõlõ tulla joba päiv varramba: 5. põimukuu õdagu tulõ Pokumaal Kalkuna Mari kontsõrt.


  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin