Nummõr' 235
Hainakuu 12. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Söögikotussõ pruukva paigapäälist süüki
 • Uudissõ
   
 • Musketärijant Võrumaa sousti seen
 •  
 • Sannakombidõ tundmisõ võistlus
 •  
 • Kooli aastapääväs panti puu mulda
 •  
 • Lõunaeesti pulmatrall Tarton
 • Märgotus
   
 • Valgu Heiki: Pühäjõgi om olnu Liivimaa kõgõ suurõmb luuduslik pühä kotus!
 • Elo
   
 • Rügä saa leeväjahus Hellenurmen
 • Juhtkiri
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Innembi
   
  Juhtkiri: Saa iks, ku tahtmist om!
    
   
  Harju Ülle, päätoimõndaja 
    
  Uursõmi, ku pall’o joud mikandin kasvatõdut söögikraami mikandi söögikotussidõ lavva pääle – hää, et iks joud küländ hulga. A no, mõnõ iks laatva ka suurõn poodin käro Saksamaa kapstit ja Hollandi tomatiid täüs...

  Et piimä laost vai säästupoodist võetas, tuust saa arvo, selle et nuid, kiä «peris» piimä joova, om veidü, ja tuu piim lätt kipõlt mürres kah. A mille mõni söögikotus saa umakandi talopidäjä käest lihha osta, a tõnõ saa-i? Muidoki lupa-i tervüsekaidsõ tuud, et külämiis tsuskas koton tsia är, viskas massina pagasnikuhe ja sõidutas liina söögitarõ mano. A mikandin om mitu uma tapamajaga suurt tallo, mille saa-i noidõ käest lihha osta? Tunnus, et asi om inämb tahtmisõ, mitte tervüsekaitsõnõudidõ vai hinna takan kinni. Kõnõldas külh, et mi puhas söögikraam om kallimb, a nigu vällä tulõ, pruukva inämb uman kandin kasvatõdut süüki odavamba, mitte kallimba söögikotussõ!

  Tundus, et omgi iks nii, nigu ütel’ üts söögitarõ pidäjä: «Ku omma kimmä talomehe, kiä kõik aig toova, sis om hind kokkolepmise asi.»


   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin