Nummõr' 235
Hainakuu 12. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Söögikotussõ pruukva paigapäälist süüki
 • Uudissõ
   
 • Musketärijant Võrumaa sousti seen
 •  
 • Sannakombidõ tundmisõ võistlus
 •  
 • Kooli aastapääväs panti puu mulda
 •  
 • Lõunaeesti pulmatrall Tarton
 • Märgotus
   
 • Valgu Heiki: Pühäjõgi om olnu Liivimaa kõgõ suurõmb luuduslik pühä kotus!
 • Elo
   
 • Rügä saa leeväjahus Hellenurmen
 • Juhtkiri
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Innembi
   
  Musketärijant Võrumaa sousti seen
   
  Harju Ülle
   
    
   
  Musketäri (Ojamägi Ülo, Raju Margo ja Juhkami Alar) võitlõsõ üten D’Artagnaniga (Tuvikese Airis) kardinali (Looritsa Aare) ja timä rahaahnõ kääbüse (Kõvatu Kaarli) vasta 
    
   
  Kuis kuninga (Rumpe Arvu) käest balli vällä meelütä, ku tuu lugõ õnnõ Umma Lehte ja riigikassa om tühi, märgotas kuninganna (Mürgü Marje) 
    
  «Kolm musketäri» võru keelen: meelega mõista, et tuu takan om Krabi külätiatri.

  9. hainakuu pääväl mängiti Paganamaa päivil edimäst kõrda vahtsõt nal’atükkü «ÜTS kõigi ja KÕIK üte iist ehk ÜTSKÕIK». Seo om Krabi külätiatril joba kümnes võrukiilne tükk ja näütemängu kirutaja-lavastaja Mürgü Marje om kimmäs, et taa jää-i viimätses.

  Näütlejä omma peri tastsamast Krabi kandist ja seokõrd sai lava pääl nätä mitund vahtsõt «staari».

  Tükün vehiti himuga mõõkuga ja tull’ vällä asju, midä musketäre raamatust kuigina lövvä-i: näütüses, et kuningannal om D’Artagnaniga poig...
    
   
    
    
    
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin