Nummõr' 234
Piimakuu 28. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Peeti püürüspäivä, jaanipäivä ja mõlõmbit
 • Uudissõ
   
 • Sillalõ õigõ nimi!
 •  
 • Võrokiilne kingitüs rõõmust’essä
 •  
 • Võro sõanaasõ paraadil
 •  
 • Suvõülikuul tulõ Kanepin
 • Märgotus
   
 • Niilo Tiit: kõnõlõsõ talosöögist, a poodist haardva iks kõgõ odavampa kaupa!
 • Elo
   
 • Lõõdsapoisi tegevä Põlva kuulsas
 •  
 • Noarootsi kats kiilt silte pääl
 • Juhtkiri
  Kiri
  Ruitlase jutt
  Aholämmi
  Perämäne külg
   
  Suvõülikuul tulõ Kanepin
   
  23. Kaika suvõülikuul tulõ 12.–14. põimukuul (12.–14.08.) Kanepin.

  Suvõülikoolin peetäs loengit, kaias Kanepi kandin ümbre (tulõva nii bussi- ku jalareis), om kultuuriprogramm (kerigukontsõrt Tamra Kaidult, Kanepi segäkoori kontsõrt, õdagunõ simman ja regilaulutsõõr).

  Tulõ oppus latsilõ, kon väikumbilõ suvõülikooli opilaisilõ opatas võro kiilt, rahvalaulõ, -mänge ja -tandsõ ja joonistõdas ja tetäs luudusliidsist matõrjaalõst asjo. Kaia saa mitmit näütüisi (Kanepi kihlkunna käsitüü, Kalve Toomassõ foto, Margna Epu maali jne) ja kohaligu perimüse ja legende pääle kirotõdut Rahmani Jani näütemängu, midä mäng Kanepi näütetsõõr. Viil tulõ filmiõdak Vidilä Vaidu dokumentaalfilmega Kanepi kultuuriluust ja Võromaast.

  Suvõülikooli teema pututasõ ütest jaost Kanepi kihlkunna ao- ja kultuuriluku.

  Tõsõst jaost kullõldas kultuuri ja kirändüse teemasiid laembalt, kaias võrokeelist vahtsõt kirändüst ja võrokeelidse kultuuriruumi edenemist Eesti kultuuripildin. Eräle teema om pühendet luudusõlõ ja perimüsele, nii luudusõ ku perimüse hoitmisõga köüdetüle.

  Suvõülikooli rektor om Elleri Kalle. Ettekandit ja loengit pidävä nii kohaligu koolioppaja ku muialt kutsudu esinejä: Hirvlaane Milvi, Kõivupuu Marju, Ruitlasõ Olavi, Sommeri Lauri, Sellise Urmas, Paali Jaanus jne.

  Suvõülikuul om Kanepi seldsimajan. Kõrraldaja omma Kanepi lauluselts, Kanepi Raamatuküla, Võro selts VKKF ja Kanepi vallavalitsus.

  Üüd saa olla Kanepi gümnaasiumin. Egä üümajatahtja piät üten võtma madradsi ja muu magamisõs tarvilidsõ kraami. Seldsimaja taadõ saa ka telgi üles panda vai maada turismitalon.

  Süvvä saa Kanepi gümnaasiumi söögimajan. Süvvätahtja piät hindäst ette teedä andma. Ette teedä andjilõ mass kolmõ päävä süük (7 söögikõrda) 15 eurot, latsilõ alla 10 aastaga 8 eurot. Noilõ, kiä hindäst ette teedä ei anna, mass kolmõ päävä süük kokko 17 eurot.

  Suvõülikooli täpsemb aokava antas teedä hainakuun.

  Pääkõrraldaja: Sillamäe Ülle ylle.sillamae@gmail.com, tel 5561 2427; Margna Epp hinokad@gmail.com, tel 514 4718.

  UL


   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin