Nummõr' 232
Lehekuu 31. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sannan suidsutõdulõ lihalõ nõutas müügilupa
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne teos Hilaro juubõlikontsõrdil
 •  
 • Vahtsõ võrokiilse saatõ ETVn
 •  
 • Urvastõn peeti urbanipäävä laata
 •  
 • Keelepäiv Võro- ja Setomaa piiri pääl
 • Märgotus
   
 • Võrokõisilõ uma lipp!
 •  
 • Olõ luudusõga sõpõr!
 • Elo
   
 • Tagamõts ja Võhandu
 •  
 • Soldanipoissõ võidukat laulupunti vidä võrokõnõ
 •  
 • Võrokõisi sõbõr Kaalepi Ain – 85
 • Juhtkiri
  Kae, miä ütel
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kiri
   
  Ärke jääge uma hädäga ütsindä!
   
  Mi kandi vähähaigit inemiisi avitas väega tuu, et Lõuna-Eesti vähiühingu all om meil uma Võro ühing, midä juht Jansonsi Silvi, lõpmada tüükas ja väsümäldä inemine. Sakõstõ omma mi kokkosaamisõ kuuh Tarto, Põlva ja esiki Valga rahvaga.

  Piämi kuuh jõulõ, läämi suvõl üle-eestiliste suvõlaagrihe, käümi tiatrih. Perämäne kaeminõ oll’ Võro rahvatiatri etendüs «Loomad».

  Kõgõ om huvitav kullõlda tohtri Suija Kaiu juttu, viimäne kõrd tä kõnõl’, kuis hindäga toimõ tulla, ja mis viil tähtsämb, kuis tõisi hindäsugutsit avita. Timä omgi Lõuna-Eesti vähiühingu president-lektor. Tä om nõuh ekäütte ka eräle är kullõma, küsümiisile vastama. Peräst dr Suija juttu om tunnõ, et sa ei olõki inämb nii ütsindä ja et pääle hindä om pall’o hullõmbit haigit. Õkva keremb saa.

  Mis ma seo kõgõga üteldä taha? Kalli inemise, tulkõ kotost vällä, ärke jääge tarõnukka uma hädäga ütsindä! Kuulõti, näeti pall’o huvitavat ja saati ka tõisi hindätaoliisiga kokko. Vanasõnagi ütles, et jagatu murõ om puul murrõst.

  Ma olõ kül väega rahul, et ma seo vähäühingu üles leüdse. Tennä kõiki iistvidäjit, kel om tahtmist ja jõudu seo rassõ tüü tegemises!

  Jõgi Juta

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin