Nummõr' 232
Lehekuu 31. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sannan suidsutõdulõ lihalõ nõutas müügilupa
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne teos Hilaro juubõlikontsõrdil
 •  
 • Vahtsõ võrokiilse saatõ ETVn
 •  
 • Urvastõn peeti urbanipäävä laata
 •  
 • Keelepäiv Võro- ja Setomaa piiri pääl
 • Märgotus
   
 • Võrokõisilõ uma lipp!
 •  
 • Olõ luudusõga sõpõr!
 • Elo
   
 • Tagamõts ja Võhandu
 •  
 • Soldanipoissõ võidukat laulupunti vidä võrokõnõ
 •  
 • Võrokõisi sõbõr Kaalepi Ain – 85
 • Juhtkiri
  Kae, miä ütel
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kiri
   
   
  Tagamõts ja Võhandu
   
  Harju Ülle
   
    
   
  Uma Pido välläsäädjä Tagamõtsa Tarmo korjas juttõ Võhandu kotsilõ, et seod vägevät jõkõ vägevä pidoga kokko köütä 
    
  Kolmanda Uma Pido välläsäädjäs valit Võro liinatiatri vidäjä Tagamõtsa Tarmo (Tarmo Tagamets, 33) uut võrokõisi käest häid mõttit, kuis köütä pido mano Võhandu (Võu, Pühäjõgi).

  «Hää inemise, võiti mul hindäl nöpsist kinni võtta vai Umalõ Lehele teedä anda, ku teil om Võhandu jõõ kotsilõ kõnõlda kas mõni tõtõstõ sündünü lugu, nali vai mille ei ka vällämõtõld jutt,» taht Tagamõtsa Tarmo Uma Pido lava pääle säädmise mano härksämbit võrokõisi haarda.

  Tä kõnõlõs, et ku edimädse Uma Pido lavamäng oll’ täl hindäl vällä märgit, sõs seokõrd om mõtõ abiliisi tsõõr lajas aia: võtta punti nii rahvaluulõ-as’atundjit ku noid inemiisi, kinkal Võhandu jõõga määnegi köüdüs om. «Abiliidsi võrk võinu olla samasugunõ nigu om Võhandu esi kõiki ummi lisajõkiga,» võrdlõs Tagamõts muheldõn.

  Midä tähendäs Tagamõtsa hindä jaos Võhandu jõgi, miä juusk läbi kuvvõ vana Võromaa kihlkunna (katsast) ja midä muistidsõ võrokõsõ omma pidänü väega pühäs jõõs?

  «Rändämist, luudust, pall’ond vett...» märgotas Tagamõtsa Tarmo ja ütles, et tä viil esi Võhandust pall’o ei tiiä, a lupa vana Võromaa kõgõ tähtsämbät jõkõ põh’aligult tundma oppi.

  «Kõnõldas, et Võhandu jõkõ pite tulli vanalõ Võromaalõ edimädse inemise, mi edevanõmba.

  Sama vesi juusk nii Urvastõ ku Räpinä kihlkunnan, taa köüt meid ütte. Minnu huvitasõ mi edevanõmbidõ tii ja uskmisõ, tuuperäst taha ma tiidä ja tundma oppi seo ilosa jõõ mälehtüisi ja aoluku,» kõnõlõs Tagamõts.

  Uma Pido juhi valimisõ kommisjon küsse Tagamõtsa käest: «A kats kihlkunda (Karula ja Harglõ), midä Võhandu ei pututa, kuis mi noid ütte köüdämi?» Ka tuu pääle oll’ Tagamõtsa Tarmol vastus mõtõld: «Sääl om Mustjõgi ja ma jätässi üte võrokõsõ muudu krutskilidsõ küsümüse õhku: kon om Võhandu ja Mustajõõ kokkosaamisõ kotus?»

  Tagamõtsa Tarmo taht seo aastaga lõpus hüvvi inemiisi abiga Võhandu-jutu kokko saia. Päält tuud nakkas Uma Pido lavamängu vällämärkmine.

  Parla käü ka võrokeelitside koorilaulõ ja -säädide konkurss võrokeelidse lauluvara suurõmbas tegemises. Võrokõisi kolmas Uma Pido tulõ 1. 06. 2013.

   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin