Nummõr' 232
Lehekuu 31. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Sannan suidsutõdulõ lihalõ nõutas müügilupa
 • Uudissõ
   
 • Võrokiilne teos Hilaro juubõlikontsõrdil
 •  
 • Vahtsõ võrokiilse saatõ ETVn
 •  
 • Urvastõn peeti urbanipäävä laata
 •  
 • Keelepäiv Võro- ja Setomaa piiri pääl
 • Märgotus
   
 • Võrokõisilõ uma lipp!
 •  
 • Olõ luudusõga sõpõr!
 • Elo
   
 • Tagamõts ja Võhandu
 •  
 • Soldanipoissõ võidukat laulupunti vidä võrokõnõ
 •  
 • Võrokõisi sõbõr Kaalepi Ain – 85
 • Juhtkiri
  Kae, miä ütel
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
  Kiri
   
  Keelepäiv Võro- ja Setomaa piiri pääl
   
  10.piimäkuul (10.06) tulõ Võromaa ja Setomaa piiri pääl Piusa ürgoro puhkõmajan Väiko-Härmä külän suurõmb arotus võro keele ja seto keele kõrraldamisõ as’ost. Alostus om kell 10 ja kõnõluisiga saias valmis kell 17.30.

  Oodõtas kõiki, kedä huvitas, kuis võro keele vai seto keele käsi edespiten käümä piät ja kinkal om uma arvamisõ välläütlemine hinge pääl.

  «Võro kiilt ja seto kiilt ei panda arotusõ käügin peris ütte patta, a et suurõmb osa hätist omma üttemuudu, sõs om märgotamisõ väke rohkõmb, ku murõhtaja mõlõmbalt puult kokko tulõva,» seledi ütidse keelepäävä kõrraldaja Võro instituudist ja Seto instituudist.

  Juttu tulõ nii keele kõnõlõmisõst ku tuust, kuis olnu hää umma kiilt kirja panda. Täpsembält saa lukõ Võro instituudi kodolehe päält www.wi.werro.ee. Mano küssü ja hindä tulõkist teedä anda saa triin.laatre@wi.ee pääle vai telefoni 782 8750 pääle.

  UL

   
   
   
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin