Nummõr' 231
Lehekuu 17. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ otsõva ütist «mütsü»
 • Uudissõ
   
 • Tii vanast vahtsõnõ!
 •  
 • Ütsiotsõ tekk´ plaadi
 •  
 • Pikäkannun om muusõumitarõ
 • Märgotus
   
 • Inämb umma kiilt kuuli!
 •  
 • Tunnõ sõpra hädän!
 •  
 • Keväjätorm
 • Elo
   
 • Sann palli üten lihaga
 •  
 • Uma keele tsõõr Urvastõn
 •  
 • Kodo-uurmistüü saa tetä eski rändäjäst tarõst
 • Juhtkiri
  Innembi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
   
  Kevväi omgi tormamisõs tiiät toda Zorro?
   
  kapral uma käega puhman puhtas higo torro
  oppust alostadõn tulõ õhku laskõ pauk
  kapral tollõn ammõtin om osavamb ku Zorro
  perän laskmist taivalõ jääs nätä õhuauk

  perän pauku veebel joba ütles mis mi teemi
  kas meil tulõ võidõlda vai tulõ anda ala
  meil ei olõ arsõnalin täämbädses purgeeni
  vastadsõ mi taktikaga saami kõtust valla

  kapral lasksõ müüdä nüüt om küläsannast pilpa
  peremiis jäi lava pääle, vaht ku lammas vihta
  õkvalt Zorro staapi ette kandma lippas
  samagonni vabrikulõ saimiki vist pihta

  nüüt om kästü olla esämaalõ ustav
  siirsant lugõ kannu otsan ette manuaali
  et kuimuudu Karlis nimmat Gustav
  lupa mõtsu ümbretsõõri lakõs paigas maali

  vastassit ku lehmi kar’amaal saa nüstüs
  haina asõmõl las söövä nä granaati
  takistuisist üle saami pikäle ja pistü
  silmähamba lõikasõ ku näpits okastraati

  tormami ja joosõmi ja ilmangi ei väsü
  tiiämi mis tetä mi ei kopõrda ei kumbi
  täüdämi ka targa veebel mõnõ ulli käsü
  kuis kül paila pääle sai sääne jälle sombi

  kevväi omgi tormamisõs tiiät toda Zorro
  Don Diego Vega – är sa unõhtagu tuud
  sõamiis ei näpi perän kevväitormi torro
  ja tä süänd saa puttu õnnõ uma armsa pruut

  Ruitlasõ Olavi (luudu timahavadsõ kaitsõväe keväjäoppusõ Kevadtorm jaos)
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin