Nummõr' 231
Lehekuu 17. päiv 2011
 • TOIMÕNDUS
 • UMA LEHE TELMINE
 • ARHIIV
 • PÄÄHÄMÄÄRMINE (reklaam)
 •  
   
  Pääleht
   
 • Võrokõsõ otsõva ütist «mütsü»
 • Uudissõ
   
 • Tii vanast vahtsõnõ!
 •  
 • Ütsiotsõ tekk´ plaadi
 •  
 • Pikäkannun om muusõumitarõ
 • Märgotus
   
 • Inämb umma kiilt kuuli!
 •  
 • Tunnõ sõpra hädän!
 •  
 • Keväjätorm
 • Elo
   
 • Sann palli üten lihaga
 •  
 • Uma keele tsõõr Urvastõn
 •  
 • Kodo-uurmistüü saa tetä eski rändäjäst tarõst
 • Juhtkiri
  Innembi
  Ruitlase jutt
  Perämäne külg
   
    
   
   
  Uma keele tsõõr Urvastõn

  Pühäpäävä, 15. lehekuul sai Urvastõ seldsimajan edimäst kõrda kokko tsillokõisi latsi uma keele tsõõr.

  Tsõõri juht Kärgenbergi Elle kõnõl´ latsilõ võrokeelitsit jutussit, mängse näidega tsõõrimänge, üten tsehkendedi pilte (noid saa seldsimajan kaia) ja lõpõtusõs süüdi kuuki.

  Latsilõ keeletsõõr miildü, suurõmbast jaost jutust saiva nä arru kah. Latsivanõmbil oll´ hää miilde tulõta är unõtunuid võrokeelitsit sõnnu.

  Uma keele tsõõr nakkas Urvastõn kuun käümä kõrra kuun, järgmäne tulõ inne jaanipäivä. Sinnä oodõtas 2–7aastaidsi Urvastõ kihlkunna latsi. Sügüsest tetäs Urvastõn keeletsõõr ka koolilatsilõ.

  Klaari Anne jutt ja pilt
    
  Uma Lehe välläandmist tugõva Vana Võromaa Kultuuriprogramm ja 
   
    
   
  Uma Internetin